În data de 14 ianuarie a.c.la orele 16 în sala Școlii “MARIO “ de teatru și balet un număr însemnat de membrii ai filialei Cluj ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști au participat la o interesantă și frumoasă manifestare dedicată Poetului Național.

Spectacolul a fost deschis de către Silvia Pintea, președinta filialei Cluj a UZPR care a anunțat programul serii, după care a dat cuvântul profesorului univ.dr.Aurel Codoban care a vorbit despre poezia filozofică a lui Eminescu. În continuare a vorbit profesorul univ.dr.Viorel Nistor de la Facultatea de Jurnalism care a făcut o expunere despre cele 1500 de articole publicate de Eminescu, într-un volum de peste 2000 de pagini Profesorul a insistat asupra jurnalismul deontologic în interesul public.

În continuare tinerii actori din Grupul ”Rondul de noapte “:Vlad Marin, ,Mocan Cătălin, Daniel Deac, Andreea Jurj și Ioan Moldovan, au susținut un recital din poezia eminesciană.


Ansamblul de balet, format din tinere talente ale școlii “Mario “au interpretat câteva dansuri clasice pe diferite teme, remarcându-se dansul pe muzica lui Mircea Baniciu și versurile lui George Țărnea.


A urmat interesantul expozeu, susținut de Radu Constantinescu, despre ediția Maiorescu , cu poeziile lui Mihai Eminescu .Constantinescu a vorbit și despre Perpessicius care s-a dedicate,, începând din 1933, celor 15.000 de pagini ale manuscriselor lui Mihai Eminescu, rezultând ediţia critică a operei poetului (“Opere”, I-VI, 1939-1963). Celor şase volume monumentale le-a anexat un imens material, reprezentând note şi variante, adnotări. Pentru editarea operei poetice eminesciene a primit, în 1954, Premiul de Stat.

Manifestarea s-a încheiat cu un recital din poezia lui Eminescu, susținut de actorii mai sus amintiți.


                                                

Al.Florin Țene – UZPR