Primăria municipiului Cluj-Napoca anunţă acordarea, pentru anul 2020, de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni culturale.

Bugetul alocat pentru această sesiune este de 12, 6 milioane de lei. Finanţarea asigurată de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.

Proiectele depuse trebuie să se încadreze într-unul dintre următoarele domenii: proiecte culturale, artistice, educaţionale, realizate de către fundaţii sau asociaţii întemeiate în baza OG 26/2000, în parteneriat cu instituţii publice de cultură şi/sau de învăţământ, având sediul în municipiul Cluj-Napoca; proiecte de tineret; proiecte culturale regionale; proiecte culturale locale; proiecte „Cluj 100”; proiecte cu caracter social.

Detalii privind sesiunea de selecţie a proiectelor pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, la secţiunea Administrație/Informații publice/Anunţuri.

Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se face în perioada 06 ianuarie 2020 – 06 februarie 2020, la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, într-un exemplar precum și electronic (CD/stick) sau online pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro secțiunea Administrație – Servicii online – Depune cereri – Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive sau www.edirect.e-guvernare.ro.

Data limită de depunere a proiectelor de finanțare nerambursabilă este 6 februarie 2020 până la ora 18.30 la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, strada Moților nr. 7 și până la ora 24.00 online.

NapocaNews