Studenții cer universităților să fie scutiți de plata regiei de cămin studențesc pe durata pandemiei.

Decizia a fost comunicată de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România și îi vizează pe studenții care au evacuat spaţiile de cazare ale universităţilor.

Ca urmare a suspendării cursurilor în universități, cei mai mulţi studenţi au optat pentru întoarcerea în localităţile de domiciliu.

Totuşi, universităţile primesc în continuare subvenţia de la bugetul de stat pentru cămine şi cantine, conform ANOSR.

Tarifele practicate de universităţi pentru studenţii care beneficiază de cămin sunt cel mult egale cu diferenţa dintre costurile de funcţionare şi subvenţiile de la bugetul de stat.

În acest moment în care costurile de funcţionare ale căminelor sunt reduse sau inexistente, studenții susțin că nu există niciun fundament pentru menţinerea taxelor de cazare la cuantumul perceput în mod normal.

NapocaNews