La sediul Primăriei Huedin a fost semnat azi contractul de lucrări “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în Orașul Huedin și sistemul Huedin Rural”, derulat de Compania de Apă Someș S.A. în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

         Acest Contract are o valoare de 26.953.123,38 lei fără TVA cu o durată de execuție de 18 luni. Lucrările vor viza extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție a apei pe 30 de străzi, pe o lungime de 36,5 km cu 685 branșamente precum și extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare pe 24 de străzi, în lungime de 10 km cu 377 racorduri.

Lucrările la infrastructura de apă și canalizare propuse se vor executa pe raza Unităților Administrativ Teritoriale din: orașul Huedin și comunele Sâncraiu (localitățile Brăișor și Aluniș), Izvoru Crișului (localitățile Șăula și Izvoru Crișului), Poieni (localitatea Morlaca) și Almașu (localitățile Fildu de Jos și Almașu).

Acest contract, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020 va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul lui, are o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face în proporție de 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

         Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Radu Ștefan