S-a hotărât conducerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) pentru mandatul 2020-2024. În acelaşi timp, a fost finalizată şi selecţia membrilor CNATDCU pentru mandatul 2020-2024. Noua structură a CNATDCU a fost stabilită prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.621/2020 (trimis spre publicare în Monitorul Oficial al României)”, a transmis, vineri, Ministerul Educaţiei.

Potrivit sursei citate, principalele modificări ale regulamentului de organizare şi funcţionare se referă la:

a) structura CNATDCU

– înfiinţarea panelurilor pe domenii fundamentale, care grupează comisiile de specialitate arondate unui domeniu fundamental;

– reorganizarea comisiilor de Sociologie, ştiinţe politice şi administrative şi Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică în Sociologie, ştiinţe administrative şi ştiinţe ale comunicării, respectiv Ştiinţe politice, studii de securitate, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică;

– modificarea denumirii unor comisii arondate panelului 2 – Ştiinţe inginereşti şi panelului 5 – Ştiinţe umaniste;

b) regulamentul de organizare şi funcţionare

– delimitarea atribuţiilor generale ale CNATDCU între structuri;

– metodologiile de evaluare a tezelor de doctorat, tezelor de abilitare, dosarelor de CSI şi CSII, sesizărilor de nerespectare a eticii vor fi aprobate ulterior, în scopul eficientizării evaluărilor prin mijloace electronice.

”Conducerea CNATDCU în mandatul 2020-2024 va fi asigurată de Acad. Ioan-Aurel Pop – Preşedinte CNATDCU şi trei vicepreşedinţi – Acad. Marius Andruh, Acad. Dorel Banabic, M. c. Acad. Mircea Dumitru. Componenţa consiliului a fost stabilită prin selecţia cadrelor didactice şi de cercetare care îndeplinesc criteriile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Peste 1.100 de persoane din 134 de instituţii de învăţământ şi cercetare din România şi din străinătate au aplicat pentru a dobândi calitatea de membru CNATDCU în mandatul 2020-2024. Configuraţia aprobată a consiliului include personalităţi din aproape 100 de instituţii, însumând 543 membri, din care 21 membri ai Consiliului general, 69 de membri ai panelurilor pe domenii fundamentale şi 493 membri ai comisiilor de specialitate. Ca reprezentare a universităţilor din România, procente egale, de peste 8% pentru fiecare, înregistrează Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Politehnica din Bucureşti”, a mai transmis Ministerul Educaţiei.