În această zi, creștinii duc la biserică prinoase din struguri, care sunt binecuvântate de către preoți. Totodată, în Biserică se face astăzi și pomenirea generală a morţilor, îndeosebi a eroilor morţi pentru apărarea patriei.

Schimbarea la Faţă a Mântuitorului pe Muntele Tabor este una dintre cele mai mari sărbători creştine, amintind de ziua când apostolii lui Iisus Hristos se conving că învăţătorul lor este nu doar un prooroc al lui Dumnezeu, dar însuși Dumnezeu adevărat.

Evenimentul s-a întâmplat în ultimul an al vieţii pământeşti a Mântuitorului Hristos, cu câteva luni înainte de răstignirea Sa.

Potrivit relatărilor biblice, Iisus Hristos i-a lăsat la poalele Muntelui Tabor pe cei mai mulţi dintre ucenicii Săi, luându-i cu Sine pe munte doar pe trei discipoli – Petru, Iacob şi Ioan.

În timp ce Iisus se ruga pe munte, apostolii, osteniţi de drum şi rugăciune, au fost moleşiţi de somn, dar deodată au tresărit la o privelişte nemaivăzută: chipul Mântuitorului s-a făcut altul, faţa Lui strălucea ca soarele, iar hainele Lui deveniră albe ca zăpada.

În această lumină neobișnuită, apostolii au văzut că doi bărbaţi – marii prooroci ai Vechiului Testament Moise şi Ilie – stăteau de vorbă cu Iisus despre viitoarele Patima şi Moartea Sa în Ierusalim.

Un nor luminos apoi i-au umbrit pe apostoli și din el s-au auzit cuvintele: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L!”.

Apostolii au fost cuprinşi de frică şi au căzut cu feţele la pământ, dar Domnul, apropiindu-Se, S-a atins de ei spunându-le să nu se teamă şi le-a poruncit să nu spună nimănui nimic, până ce nu va învia din morţi.

Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului Iisus Hristos ne îndeamnă pe toţi să privim spre Domnul Hristos nu ca spre un simplu învăţător sau prooroc, ci să-L primim şi să-L urmăm ca pe Fiul lui Dumnezeu.

NapocaNews