Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a câștigat un proiect de
”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii
educaționale universitare – reabilitare și recompartimentare atelier
școală”, în valoare de 18.136.397,52 lei.

Proiectul este finanțat prin programul POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1
Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională,
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific
10.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in
relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea,
modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale universitare –
reabilitarea și recompartimentarea imobilului situat în Str. Calea
Dorobanților, nr. 71-73, Cluj – Napoca.
Perioada de implementare a proiectului este de 58 luni, noua
infrastructură va susține activitatea a peste 500 de studenți, în 4
amfiteatre, 2 săli de seminarii și 10 laboratoare.
Proiectul se înscrie în acțiunile de îmbunătățire a infrastructurii
educaționale în vederea creșterii calității învățământului universitar,
peocupare pe care Universitatea Tehnică din Cluj-napoca o are în atenție
în mod constant și susținut.

Radu Ștefan