Cercetătoarei științifice dr. Angela Monica Ionică din cadrul colectivului Disciplinei de Parazitologie și Boli parazitare de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca i-a fost decernat prestigiosul Premiu Memorial ”Odile Bain”.

Premiul este acordat anual de către revista Parasites & Vectors, una dintre revistele științifice de top din domeniul parazitologiei și este sponsorizat de către compania Boehringer-Ingelheim. Acest premiu se acordă prin competiție, pe bază de nominalizări, pentru tineri cercetători cu rezultate excepționale și contribuții semnificative în domeniul Parazitologiei medicale și veterinare.

Angela Ionică este prima câștigătoare a acestui premiu din România și chiar din Europa de Est. Ea a fost recompensată cu acest prestigios premiu pentru rezultatele cercetării în domeniul biologiei, ecologiei și epidemiologiei unor boli produse de nematode parazite la animale domestice și sălbatice în Europa și Africa sub-Sahariană. Ceilalți doi laureați ai distincției din 2020 sunt Adnan Hodžićși Alicia Rojas, de la universități din VienașiIerusalim.

Cercetătoarearecompensată cu aceastădistincțieînpremieră a fostnominalizatăîntrecompetitori de Prof. dr. Andrei Mihalca, de la Disciplina de ParazitologieșiBoliparazitare din cadrul USAMV Cluj-Napoca.

“Cred că Angela merită cu prisosințăacestpremiu. Amuncitmultatâtpeduratadoctoratului, al căruicoordonator am fost,câtși ca șicercetătorștiințificîncadrulInstitutuluipentruȘtiințeleVieții de la USAMV Cluj-Napoca. Trebuiesărecunosccăideea de a o nominalizaîmiaparțineșieramfermconvinscă are șansemari de a câștiga. Dacăvăuitați la listațărilor din care suntcâștigătoriiprecedenți, acesteasuntîn general poluri de excelențăîncercetareamondială. Suntmândrucă am reușitsăpunemșiRomâniapeaceastăhartășimă consider privilegiatcă am avutocaziasălucrez cu Angela”, a precizat Prof. dr. Andrei Mihalca.

Dr. Angela Ionică s-a aflat, înlunamartie, alături de Asis. univ.dr. IoanaMatei, șiîn prima echipădetașată de universitateanoastră la Spitalul Clinic de BoliInfecțioase din Cluj-Napoca, însemn de sprijinpentrudiagnosticarearapidă a testelorprelevate de la persoanesuspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Eaactiveazășiînprezentla spitalulclujean.

Odile Bain (1939-2012) a fost una dintre figurile proeminente ale Parazitologiei mondiale și și-a petrecut aproape întreaga carieră științifică la Muzeul Național de Istorie Naturală din Paris, Franța. Premiul Memorial ”Odile Bain” a fost înființat în anul 2014, până acum fiind desemnați ca și câștigători (câte 2-3 pe an), 16 tineri cercetători din Austria, Costa Rica, Belgia, Italia, Franța, Olanda, Brazilia, China, Statele Unite ale Americii, Australia și Marea Britanie.

Radu Ștefan