M-aș reîntoarce într-o lume care n-a mai fost
M-aș reîntoarce în locul cuvintelor obosite
care nu mai spun nimic
Da. Aș urca verbele dezbrăcate de goliciune
În fiecare semn de întrebare voi bate
câte un punct din cuie
Pentru ca fiecare exclamare de la sfârșitul
dragostei mărturisite
să fie prinsă în brațele acestor paranteze
ce închide cerul neasemuit de albastru deschis

Ionuț Țene