Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este partener în proiectul
european Horizon2020 BRIGHT (Boosting DR through increased
communIty-level consumer engaGement by combining Data-driven and
blockcHain technology Tools with social science approaches and
multi-value service design), care a fost lansat în perioada 19 – 20
noiembrie 2020.
Proiectul va fi implementat pe durata a 3 ani (noiembrie 2020 –
octombrie 2023), are un buget total de 5.8 milioane de euro și este
coordonat din partea Universității Tehnice din Cluj-Napoca, de Prof. Dr.
ing. Tudor Cioară, membru al Laboratorului de Cercetare în Sisteme
Distribuite (DSRL)  din cadrul Departamentului Calculatoare, Facultatea
de Automatică și Calculatoare.
În proiect sunt implicate organizații de cercetare importante și
companii cu expertiză complementară din zona de cercetare și industrială
din Europa, care nu numai că oferă o gamă largă de cunoștințe pentru
îndeplinirea obiectivele proiectului, dar și capacități financiare și
administrative relevante pentru exploatarea comercială cu succes a
rezultatelor. Consorțiul este format din 16 parteneri din 7 țări
(Italia, Belgia, România, Slovenia, Olanda, Estonia si Grecia).
Proiectul H2020 BRIGHT are ca obiectiv principal dezvoltarea unui
ecosistem tehnologic în jurul comunității locale pentru a susține
participarea consumatorilor/producătorilor de energie în programele de
tip „Cerere – Răspuns” urmărind creșterea nivelului de utilizare a
energiei regenerabile produse și ideal de comunități autonome din punct
de vedere energetic. Impactul estimat este scăderea prețului la energie
și creșterea gradului de adopție al programelor de tip „Cerere –
Răspuns” în Europa, a flexibilității din sistem cu 20% precum și a
nivelului de utilizare al energiei regenerabile produsă local.
Pentru a-și atinge obiectivul, proiectul BRIGHT va combina următoarele
tehnologii inovative:
–    proiectarea ecosistemului luând în considerare factori sociali și
înțelegerea comportamentului utilizatorului pentru a stimula
participarea acestuia;
–    modele digitale (eng. Digital Twins) ale activelor energetice și ale
comunității pentru evaluarea flexibilității pe care o pot oferi în
interacțiunile dintre diferite rețele de utilități (electricitate,
termică, apă, gaz, telecomunicații);
–    utilizarea de tehnologii blockchain și învățare automată pentru a
implementa  mecanisme descentralizate  de tranzacționare a energiei și a
serviciilor de tip „Cerere – Răspuns” crescând nivelul de încredere și
confidențialitate;
–    servicii de analiză a beneficiilor obținute în comunitate și crearea
de planuri de business inovative pentru interacțiunea dintre diferiți
actori în piața de energie.

Radu Ștefan