Interviu cu Dr. Jürgen Henkel, traducătorul și editorul volumului în seria „Biblioteca Teologică Germano-Română”, Schiller Verl., Sibiu, 2020, 219 p.

Mulți teologi români asociază numele teologului luteran Jürgen Henkel din Selb cu cel al părintelui Dumitru Stăniloae (1903-1993). Teza sa de doctorat „Îndumnezeire și etică a iubirii în opera părintelui Dumitru Stăniloae” (Deisis, Sibiu 2003, în original: „Eros und Ethos – Mensch, gottesdienstliche Gemeinschaft und Nation als Adressaten theologischer Ethik bei Dumitru Stăniloae“, LIT-Verlag, Münster 2003) a fost considerată, încă de la publicarea sa, una dintre lucrările de referință la nivel internațional dedicate celui mai mare teolog și dogmatist român.

De la susținerea tezei sale de doctorat, prolificul teolog a publicat, ca autor sau coordonator, un număr impresionant de lucrări științifice, studii și reportaje, aducând o contribuție semnificativă la popularizarea teologiei românești în spațiul de limbă germană. Pentru aceasta, în 2017 Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj i-a conferit titlul de „Profesor Honoris Causa” . Tot în 2017 teologul bavarez a publicat o altă lucrare despre marele dogmatist român, la renumita editură „Herder” din orașul universitar Freiburg („Dumitru Stăniloae. Leben – Werk – Theologie“ / „Dumitru Stăniloae. Viața – Opera –Teologia”, 560 pagini), care a avut un ecou deosebit în cercurile de specialitate, fiind cea mai cuprinzătoare introducere în teologia părintelui Staniloae, accesibilă cititorilor în limba germană, titrează Radio Renașterea.

Părintele Jürgen Henkel este căsătorit cu o româncă și are doi fii botezați ortodox. Actualmente slujește ca pastor în parohia evanghelică luterană din Selb-Erkersreuth (Franconia superioară). Însă potrivit propriei declarații, se simte mai acasă în România. Pentru seria de volume „Biblioteca Teologică Germano-Română / BTRG” („Deutsch-Rumänische Theologische Bibliothek/DRThB”), inițiată și coordonată tot de el, a tradus de curând volumul „Spovedanie și comuniune” al Mitropolitului Andrei al Clujului. Această lucrare, publicată inițial în 1998, este una dintre cele mai importante opere de spiritualitate ortodoxă din ultimii ani.

NapocaNews