Joi, 18 februarie 2021, Tribunalul București, Secția a III-a civilă, Completul FFR – Apel 1, format din doamnele judecător Roxana-Maria Călin şi Cristina Vîlceleanu, a respins printr-o hotărâre definitivă apelul formulat de Uniunea Scriitorilor din România în dosarul 18753/299/2017, având ca obiect ”modificări acte constitutive persoane juridice înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor a menţiunii privind faptul că petenta a fost înfiinţată şi recunoscută ca persoană juridică română de utilitate publică prin Decretul nr.267/1949”. Soluția pe scurt publicată pe portalul instanțelor de judecată este: ”Respinge apelurile ca nefondate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.”. Astfel, instanța de apel a menținut soluția dată de către instanța de fond, Judecătoria Sectorului 1 București, prin Încheierea din data de 28 noiembrie 2019, în dosarul 18753/299/2017, președintele completului de judecată fiind doamna judecător Dana Petrina Păduraru (Încheiere pe care o publicăm în următoarele rânduri).

”De 6 ani de zile, cei care pretind că sunt reprezentanții legali ai Uniunii Scriitorilor din România, deși nu pot face dovada prin extras din Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor, au încercat să inducă în eroare instanțele de judecată, opinia publică și Ministerul Culturii încercând să rostogolească o minciună sfruntată conform căreia Uniunea Scriitorilor din România a fost înființată prin decretul comunist 267/1949, deși decretul invocat era unul de recunoaștere a Uniunii Scriitorilor din Republica Populară Română. După șase ani de căutare a dreptății prin instanțe, iată că avem o altă hotărâre definitivă prin care sunt confirmate principiile și acțiunile Grupului de Reformare a Uniunii Scriitorilor din România conform cărora breasla scriitorilor trebuie să se comporte ca o organizație non-guvernamentală transparentă, cu adunări generale și cu dări de seamă anuale.”, a declarat scriitorul Dan Mircea Cipariu, intimat intervenient în nume propriu în dosarul 18753/299/2017, titrează Agenția de Carte.

NapocaNews