Anunțăm cu durere în suflet urcarea la Cer, în seara de 6 martie a.c. a profesorului Emil Istocescu, din Drăgășani, un mare istoric literar, bibliograful operei scriitorului Gib I. Mihăescu. Acesta este autorul cărții „Publicistică literară şi social-culturală” semnată de Emil Istocescu şi apărută la Editura TIPARG, Slatina, 2011, reuneşte un consistent număr de studii (77), articole, recenzii, cronici literare, interviuri, prefeţe, impresii de vizitator în instituţii de cultură, reportaje, postfeţe la cărţile proprii sau ale cărţilor altor autori, medalioane literare, inclusiv o replică cu caracter polemic, apărute de-alungul timpului în diferite publicaţii locale şi centrale. Astfel cartea se constituie într-o culegere care ilustrează preocupările unui scriitor. Este o crestomaţie ce deschide uşa către preocupările unui dascăl, în sensul generos al cuvântului, ce o viaţă întreagă a fost şi este un laminator al învăţăceilor, dar şi a celor maturi, a unui om al Cetăţii participant la toate evenimentele localităţii în care a trăit şi scris autorul romanului „Rusoaica”- Gib I.Mihăescu.Autor a mai multor cărţi de interes local dar şi naţional, cum ar fi: „Monografia Municipiului Drăgăşani” (redactată în colaborare cu Constantin Şerban şi Teodor Barbu); „Marin Sorescu – La Lilieci, Exegeză. Deschidere hermeneutică” (în colaborare cu Teodora Albu); „Marin Sorescu în scrisori” (I), (în colaborare cu George Sorescu); „Folcloristul Gheorghe N.Dumitrescu-Bistriţa în relaţie cu Vâlcea” şi „Marin Sorescu în documente şi scrisori inedite” (II), Emil Istocescu are calităţile unui cercetător obiectiv, un cunoscător al istoriei şi teoriei artei, în filologia clasică, care ştie să îmbine într-o sinteză cercetarea fenomenului cultural, din unghiul manifestării lui originare, cu speculaţia filosofică a fondului spiritual (aşa cum o face în Prefaţa la volumul de eseuri „Metafore ce ţin de mână ideile să nu rătăcească” de Al. Florin Ţene,) pe care aceasta îl presupune”.

Emil Istocescu a fost președintele cenaclului “Gib I.Mihăescu “, din Drăgășani, înființat în 1958 de Al.Florin Țene. fiind o adevărată școală de literatură din zona vâlceană.

Scriitorii născuți pe meleagurile vâlcene îi vor ține vie memoria și flacăra luminii recunoștiinței.

Dumnezeu să-l odihnească!

Al.Florin Țene