A apărut o nouă carte de Grid Modorcea, EXPERIMENTE ÎN ARTA LUMII. Este o carte de critică privind direcțiile și tendințele artei plastice din ziua de azi. Ultimele cărți ale lui Grid Modorcea sunt rezultatul experienței sale americane. Cultura română se îmbogățește cu o nouă carte, dintr-o experiență creatoare unică, pe care autorul a trăit-o pe pământ american, în special la New York, focusul artei mondiale.
Cartea are patru mari secțiuni, privite din perspectiva acestei experiențe, poate cu excepția unor texte incluse în secțiunea dedicată artei plastice românești. Dar secțunile europeană, americană și mondială sunt percepute prin filiera galeriilor americane. Secțiunea dedicată artei plastice românești este insolită, oferă pulsul la zi a ceea ce se întâmplă pe piața de artă românească, fiindcă experiența americană asupra ei a fost mărturisită în volumul anterior, ARTIȘTI ROMÂNI LA NEW YORK.

„I was impressed by the volumes HISTORY OF «GEORGE ENESCU» FESTIVAL and THE CRITICAL SPIRIT. In them I came across many musicians, writers and American actors. I also know the book THE AMERICAN FILM, but also his novels about America. I do not know another foreign writer who has written so many pages, books and articles about America like Grid Modorcea. I do not want to upset anyone, but it’s possible that we show and remain in history as he sees us. And it’s good to follow his courses at the University of Enthusiasm if we want to get to Civitas Innocentiae. / M-au impresionat volumele ISTORIA FESTIVALULUI «GEORGE ENESCU» și SPIRITUL CRITIC. În ele am dat peste mulți muzicieni, scriitori și actori americani. Știu și volumul FILMUL AMERICAN, dar și romanele lui despre America. Nu cunosc un alt scriitor străin care să fi scris ca Grid Modorcea atâtea pagini, cărţi şi articole, despre America. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar e posibil ca noi să arătăm și să rămânem în istorie așa cum ne vede el. Și e bine să-i urmăm cursurile de la Universitatea de Entuziasm, dacă vrem să ajungem în Civitas Innocentiae”.


Iată cărțile care sunt rezultatul experinței americane (poezie, romane, povestiri, critică):

MORT DUPĂ AMERICA (1999)
RĂSTIGNIT ÎN AMERICA (2001)
I’M SORRY, AMERICA (2009)
FILMUL AMERICAN (2011, 2012), edițiile română și engleză
FINE ARTS IN AMERICA (2012), ediția engleză
PLUTA (2012, 2013), edițiile română și engleză
DINCOLO DE PĂPURIȘ (2014)
BRANCUSI IN AMERICA.THE CATALOGUE OF THE UNKNOWN WORKS (2014)
MINOTAURUL NEWYORKEZ (2015)
SUPRAREALISMUL (2016)
ARMAGHEDON REVELAT (2017)
INOCENTOPIA (2017)
SPIRITUL CRITIC (2017)
ARTIȘTI ROMÂNI LA NEW YORK (2018)
CIVITAS INNOCENTIAE (2018)
SANCTUAR (2019)
IUȚIREA DE SINE (2019)
BUHARIA (2020)
VIAȚA (2020)
ARTA SPORTULUI (2021)
BRÂNCUȘI ÎN AMERICA (2021), ediția română
EXPERIMENTE ÎN ARTA LUMII (2021)

Dar tot ce a scris Grid Modorcea după anul 1998, când a vizitat pentru prima oară Statele Unite, este trecut prin experiența americană. În prezent, extraordinara experiență de la Casele de licitații de artă din New York și-o strânge în volumul CINE DĂ MAI MULT?, iar experiența din lumea filmului american, în volumul CONDAMNAȚI LA NEMURIRE, FILME OSCARIOTE.
Este important să reținem ce a spus despre Grid Modorcea unul dintre marii oameni de cultură americani, muzicianul Richard Owen, dirijor, profesor și organist, fondatorul celebrei „Camerata New York”:

        

Nici un alt scriitor român nu a mai lăsat atâtea urme despre America, un pământ în care românii și-au găsit a doua casă, fie în trecut, în momente de restriște, fie azi, din nevoia unei vieți mai bune.


Multe pagini din noul volum au o amprentă literară, sunt mărturisiri de jurnal, de reportaj.


Sperăm ca pictorii români să fie sensibili la un asemenea dar, întrucât, pentru cei care n-au avut șansa să vadă Manhattan și galeriile/muzeele de acolo, cartea lui Grid Modorcea este ca o Universitate. Ei vor afla mai exact unde se află plastica românească de azi în contextul artei mondiale.
Un asemenea dar nu a mai făcut nimeni în istoria culturii române.
Acestei vaste opere scrise, i se adaugă și serialul cinematografic CU TEZAURUL CREDINȚEI ÎN LUMEA NOUĂ (1998-1999), în 7 episoade a 40 de minute fiecare, în care se face în premieră o istorie sui-generis a comunității românești din America. De asemnea, în anul 2000 a realizat eseul cinametografic NOSTRADAMUS, un portret al pictorului și nostradamologului româno-american Vlaicu Ionescu. A realizat, totodată, un portret al sculptorului Nicăpetre (LUMEA CA SĂMÂNȚĂ) și un amplu interviu (4 ore) cu sculptorul româno-american Constantin Antonovici, elevul lui Constantn Brâncuși. Și nu în ultimul rând, expereința americană și-a pus-o în slujba fetelor sale gemene, Mihaela și Gabriela, stabilite la New York, pe care le-a ajutat să realizeze pe Broadway spectacolul WICKED CLONE, un musical-cinema, pe care în prezent îl transformă într-un serial TV de 50 de episoade.
Volumul EXPERMENTE ÎN ARTA LUMII a apărut la Editura „Aius” din Craiova, are 472 de pagini, un Index de nume și se află în difuzare la librăriile CLB (Compania de Librării București). Poate fi procurat și prin comandă de pe site-ul acestei companii: www.clb.ro, dar și direct de la editură: editura_aius@gmail.ro

(redacția Editurii „Aius”)