Oficiosul Ligii Scriitorilor  Români Agora Literară, sub directoratul scriitorului Al.Florin Țene, având ca redactor șef pe poetul Iulian Patca, membru  UZPR, având o grafică atrăgătoare semnată de cunoscutul pictor Lazăr Morcan, și-a deschis paginile unui mare număr de poeți, prozatori și critici literari din țară și străinătate.

            Poeziile semnate de clasicii Virgil Carianopol, Serghei Esenin, Mircea Micu ce  deschid revista, sunt semne că evantaiul de poeme ce urmează sunt tot atât de sensibile precum “aerul” vibrant al poemelor  celor trei amintiți la început.

            Freamătul surd al paginilor revistei în care sunt publicate poeziile semnate de Horea Gana, Mihaela Aionesei, Sibiana Mirela Antoche, Gavril Moisa, Al.Florin Țene, Beke Sandor, Dumitru Bâtcă, Nicolae Suciu, Nicolae Cabel, Mircea Dorin Istrate, Titina Nica Țene, Constantin Mândruță, George Echim, Eugen Burghelea, Ionel Federiga, Corneliu Corpaci, Calistrat Robu, Emil Almășan, Costinel Petrache, Ionuț Țene, Eugenia Ponta Pete, Daniela Vasiloschi, Alexandru Blaga, Dan Neicuțescu, Geo Ciolcan, Paraschiva Cărbunar, Valer Popean, V.Umbreanu, Raveca Vlașin, Dorin Marcoci, Adrian Munteanu, Liviu Baitel, Mariana Popa, Lucian Emandi, Alexandra Tulics, Viorica Șutu, George Florin Cozma, Vasile Preda, Emil Dreptate, George Mihalcea, ne descoperă elemente valorice ale poeziei contemporane. Fotografiile autorilor ce însoțesc grupajele poeziilor ne conduc cu gândul că vârstele autorilor duc spre convingerea că indiferent câți ani au la tâmple autorii, poezia rămâne tot tânără.

            Critica literară, eseistica și proza semnată de Iulian Patca, Al.Florin Țene, Lucia Cosmina Vlad, Daniel Marian, Vochița Pălăcean Vereș, Augustin Ostace, Herta Muller, Cristina Sava, Liliana Moldovan, Marius Țion, Dorel Vidrașcu, Angela Monica Jucan, Viorica Popescu, Mircea Daroși, Ștefan Augustin Doinaș, sunt seismografele  libertății rațiunii față de realitatea pe care o exemplifică.

            Și acest număr al revistei Agora Literară ne demonstrează că istoria literară contemporană se scrie sub ochii noștri, într-o democrație autentică, fiindcă, spre deosebire de alte reviste, oficiosul Ligii Scriitorilor găzduiește în paginile lui autori din toate organizațiile profesionale scriitoricești.

                                                                                                            Al.Florin Țene