Administrația Bazinală de Apă (ABA) Someș-Tisa a publicat pe website-ul său, proiectul Planului de Management actualizat (2021) al Spațiului Hidrografic Someș-Tisa, la secțiunea Consultarea publicului, la linkul: https://somes-tisa.rowater.ro/consultarea-publicului/directiva-cadru-apa/materiale-utile/.

Documentul este disponibil pentru informarea și consultarea publicului până în 30 decembrie 2021.

Toată populația din spațiul hidrografic Someș-Tisa depinde zilnic de resursele de apă disponibile în acest spațiu, atât din punct de vedere al apelor de suprafață, cât și al apelor subterane. Nevoia de apă este continuă, de aceea necesitatea unei cooperări la toate nivelele economice, sociale și de mediu pentru o gospodărire cât mai bună a acestei resurse prețioase este foarte mare. Schimbările climatice, urbanizarea, industria, agricultura, turismul pun presiuni tot mai mari asupra resurselor de apă și ecosistemelor acvatice.

Documentul include mai multe capitole, dintre care menționăm:

  • Caracterizarea bazinelor hidrografice și a corpurilor de apă (de suprafață și subterane);
  • Analiza surselor de poluare și alterarea hidromorfologică a corpurilor de apă;
  • Evaluarea stării corpurilor de apă;
  • Analiza schimbărilor climatice și impactul asupra apelor;
  • Programele de măsuri, costurile aferente și sursele de finanțare.

Proiectul Planului de Management actualizat (2021) a identificat problemele importante de gospodărire a apelor din Spațiul Hidrografic Someș-Tisa privind: poluarea cu substanțe organice, poluarea cu nutrienți, poluarea cu substanțe periculoase (întâlnite în principal în zona aglomerărilor umane, a zonelor industriale, a fermelor zootehnice și a terenurilor agricole) și alterările hidromorfologice a corpurilor de apă. Totodată, acest document identifică și propune soluțiile pentru aceste activități și presiuni antropice.  

Sunteți invitați să participați la procesul de consultare în ceea ce privește proiectul Planulului de Management actualizat (2021) al spațiului hidrografic Someș-Tisa, aportul tuturor factorilor interesați este important în finalizarea acestuia, fie că vorbim de administrații și autorități locale, regionale, agenții din domeniul mediului, utilizatori de apă, persoane fizice interesate de gestionarea eficientă a apei sau de ONG-uri. Ceea ce trebuie să faceți este să examinați documentul de pe website-ul ABA Someș-Tisa și să completați chestionarul, iar prin sugestiile aduse, să îmbunătățim împreună documentul și implicit starea apelor din spațiul hidrografic Someș-Tisa.

Radu Ștefan