Consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a parkingului Hasdeu.

Locurile disponibile studenților Universității Babeș-Bolyai vor fi atribuite pe bază de abonament anual, beneficiind de 10% reducere din valoarea standard (115 lei). Cererea se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca sau online, având anexate următoarele:

  • contract de închiriere pentru căminele studențești;
  • cartea de identitate/buletinul;
  • certificat de înmatriculare în calitate de proprietar sau utilizator;
  • carnet de student vizat sau adeverință care să ateste calitatea de student.

Locurile de parcare din proximitatea căminelor studențești nu vor mai fi disponibile, parcarea fiind posibilă doar în incinta parkingului Hașdeu, potrivit Consiliului Studenților UBB.

Parkingul Hașdeu se află pe strada Păstorului Nr. 67-69 şi are un total de locuri de parcare de 320, dintre care 318 sunt destinate autoturismelor, iar 2 sunt destinate motocicletelor și mopedelor. Din numărul total de locuri de parking , 238 de locuri vor fi destinate studenților de la Universitatea Babeș-Bolyai(UBB), iar abonamentele lor vor fi reduse cu 10% din valoarea unui abonament standard din parking destinat riveranilor.

NapocaNews