Curtea Constituțională a Bulgariei a afirmat, într-o hotărâre publicată marți, 26 octombrie, că termenul de „sex” din legea fundamentală a țării poate fi înțeles numai în sens biologic.

Unsprezece membri ai Curții au votat în favoarea acestei hotărâri, numai unul fiind în dezacord. Hotărârea poate fi consultată, aici.

Colegiul Civil al Curții Supreme de Casație adusese în fața Curții de la Sofia întrebarea despre cum ar trebui interpretat acest termen din legea fundamentală și dacă poate avea și alt sens în afară de cel biologic.

Problema vine după ce Curtea Supremă a examinat o contradicție între articolul 8 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului și Constituția Bulgariei, care recunoaște doar sexul, nu și genul.

În 2018, Curtea Constituțională de la Sofia a respins ratificarea Convenției de la Istanbul din cauza referirii la „gen”, pe care nu-l recunoaște.

Napocanews