Privește cum ard pădurile toamna
Atunci înțelegi focul timpului
cum frige rugina trecerea

Privește și învață căderea frunzei
Cum se desprind cuvintele îngălbenite

de copacul nostalgiei
Cum roșește obrazul luminii despărțirea melancoliei
de arșița nopții de vară

Privește și învață setea izvorului secat

de dragostea mugurilor plecați înspre întoarceri

Ionuț Țene