În mesajul adresat cu prilejul Duminicii Femeilor Mironosiţe (8 mai 2022), Patriarhul Daniel se roagă pentru femeile creştine să primească bucurie și binecuvântare. Patriarhul a mai menţionat că Sfintele Femei Mironosițe au devenit, prin virtuţile lor, „modele de urmat pentru toate femeile credincioase care, peste veacuri, au purtat în suflete cu sfințenie lumina lui Hristos”. Adevărata Zi a Femeii este astăzi, nu de 8 martie, o zi inventată de socialiști și consfințită de comuniști pe plan international. Pentru creștini, Ziua Femeilor Mironosițe este Ziua Femeii. Biserica a recunoscut curajul femeilor mironosițe care nu s-au înspăimântat ca apostolii în Ziua Răstignirii lui Iisus Hristos. Prin iubire femeile mironosițe au învins frica. Femeile mironosițe nu s-au speriat de Pillat din Pont, de străjerii romani, de cărturari și farisei și nici de ostașii lui Irod, ele au mers să împlinească tradiția ca să spele cu mir aromat trupul mortului, dar având în inimă și speranța profeției lui Iisus că El va Învia a treia zi. În timpul acesta apostolii stăteau ascunși cu ușile zăvorâte de frică. Femeile mironosițe au arătat prin faptele lor că dragostea învinge frica. În Evenghelia lui Matei (28) ni se spune că în zori Maria Magdalena a venit cu ”cealaltă Marie” la mormânt, unele evanghelii vorbesc chiar că în timpul nopții. ”După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi a săptămânii (Duminică), au venit Maria Magdalena şi cealaltă Marie, ca să vadă mormântul. Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi. Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis; veniţi de vedeţi locul unde a zăcut. Şi degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi şi iată va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată v-am spus vouă.Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei, ca să meargă în Galileea, şi acolo Mă vor vedea.”

În cultura iudaică, „slujirea până la capăt” însemna pregătirea tuturor detaliilor legate de îngropare. Femeile Mironosițe profitând de tradiția iudaică a îngropării și-au făcut curaj, care prin iubire se întărește până la jertfă, și au mers să ungă cu mirodenii Trupul lui Iisus. În ziua întâi a săptămânii, Duminica, în prima zi după sâmbătă, „dis-de-dimineaţă“, „fiind încă întuneric“, ele au venit să completeze ce nu putuseră face Iosif şi Nicodim, cumpărând mir şi miresme scumpe, ca să ungă trupul lui Iisus, după obiceiul iudeilor. Ele au văzut atunci minunea ce mărturisea că Mântuitorul înviase! Femeile Mironosițe L-au văzut pe Domnul înviat. Maria Magdalena este singura dintre aceste femei care a revenit de mai multe ori. Îngerul binevestitor era însuşi Gabriel. Căci cum a văzut-o grăbindu-se la mormânt, el i-a spus la început: „Nu te teme Mărie! Căci ai găsit har la Dumnezeu” [Lc 1, 30], se grăbeşte şi acum şi coboară să vorbească cu însăşi Pururea Fecioara, să-i binevestească învierea din morţi a Celui născut din ea fără sămânţă. Fiindcă zice: „şi răspunzând îngerul a zis femeilor: Nu vă temeţi! Căutaţi pe Iisus Cel răstignit? S-a sculat! Vedeţi locul unde zăcea Domnul [Mt 28, 5-6 şi Mc 16, 6]! Căci zice: „Vedeţi locul unde zăcea Domnul! Mergeţi repede şi spuneţi învăţăceilor Lui că S-a sculat din morţi!” [Mt 28, 6-7]. Femeile mironosiţe sunt aşadar cele dintâi martore şi mărturisitoare ale Învierii. Dintre Femeile Mironosițe, tradiția creștină primară și Sfinții Părinți consideră că Maica Domnului a venit cea dintâi la mormântul Fiului ei şi ea a fost „cea dintâi dintre oameni care a primit vestea cea bună a Învierii Domnului“, chiar de la Domnul. Maica Sfântă, Fecioara Maria, a ştiut că Fiul ei înviase şi s-a bucurat de cuvântul Lui, I-a văzut ochii şi I-a auzit glasul, „I-a atins cu mâinile ei picioarele neprihănite“. Preacurata s-a bucurat nespus, văzând mormântul gol, giulgiurile şi mahrama, încă îmbibate de mir şi arome, fiind aşezate de o parte, ca mărturii ale Învierii, dar fără trupul pe care-l înfăşuraseră. Maica Domnului a văzut pe „îngerul Domnului coborând din cer şi venind“ şi „a auzit vestea dumnezeieştii bucurii, pe care îngerul i-a adus-o“, ne-a lăsat scris Sfântul Grigorie Palama.

În tradiția românească din icoanele ortodoxe ale mormântului gol și a Învierii lui Iisus Hristos, este obișnuit să o vedem pe Maria, mama lui Iisus, ca una dintre femeile purtătoare de mir. O temă înrudită, deși poate reprezentată mai rar în icoane, este că Fecioara Maria l-a văzut pe Iisus înviat în afara mormântului. Într-adevăr, unii creștini ortodocși insistă că Maria, mama lui Iisus, nu numai că l-a văzut pe Iisus înviat în afara mormântului, ci că a fost prima care L-a văzut acolo. Fecioara Maria ca Mamă a lui Dumnezeu a fost prima femeie care a văzut Taina Învierii Fiului ei. Grigore Palama consideră că ”celalată Marie” dintre Femeil Mironosițe venite la mormântul gol ar fi Maica Domnului. Atunci cand Evanghelistul Matei, spune: “… au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Și iată, s-a făcut cutremur mare, ca îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățisarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți” [Matei 28, 1-4]”. Fecioara Maria, ca Mamă a Fiului Omului, nu putea fi decât prima Femeie care l-a văzut pe Hristos în Lumina Învierii, când giulgiul a rămas pe piatra de mormânt și Iisus s-a ridicat la Domnul, Tatăl Lui. Maica Domnului L-a primit pe Duhul Sfânt la Buna Vestire. Astfel, Feciora Maria a primit puterea să dea viață de una singură, să nască de una singură – după cum a spus Arhanghelul. Și a primit cunoștința deplină la Învierea Domnul nostru Iisus Hristos. Deci prima martoră a Învierii Fiului Omului a fost Mama lui Dumnezeu, Fecioara Maria, care a confirmat apostolilor apoi ceea ce au văzut Femeile Mironosițe, conduse de Maria Magdalena, duminica în zori.

Ionuț Țene