Realizatori: MARIN, Șerban (consultant științific), MUȘAT, Elena (documentare), TÎRNĂ, Mirela (documentare), BUCUR, Flori (documentare)
Anul publicației: 2019
Publicată de: Arhivele Naționale ale României
Contributori: Arhivele Naționale ale României
Localitatea: București
Tipul publicației: carte

Expoziția grupează un număr consistent de circa 300 de documente scrise și fotografii, provenite atât din fondurile și colecțiile aflate în administrarea Arhivelor Naționale, ca și a colaboratorilor (Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe, Serviciul Istoric al Armatei). Ținem să adresăm mulțumirile de rigoare pentru activitatea de depistare a documentelor care constituie obiectul acestei expoziții desfășurată de către colegii din Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale (cu o notă aparte pentru Biroul Arhive Contemporane, Biroul Arhive Administrative și Culturale, Biroul Arhive Medievale, Fonduri Personale și Colecții și Biroul Arhive Tehnice și de Înregistrare) și din serviciile/birourile județene ale Arhivelor Naționale (cu mențiuni speciale pentru SJAN/BJAN Sibiu, Mehedinți, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Galați, Harghita, Hunedoara, Arad, Ialomița, Brașov, Gorj, Mureș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Buzău, Caraș-Severin, Maramureș, Dolj, Cluj, Olt, Vaslui), exprimându-ne totodată regretul asupra faptului că, dat fiind spațiul expozițional restrâns, nu a putut fi inclusă decât o parte dintre documentele pe care aceștia cu generozitate ni le-au pus la dispoziție. Șerban Marin

https://biblioteca-digitala.ro/?volum=14421-catalogul-expozitiei-campania-militara-din-ungaria-1919-2019-2019