Jurnalistul creștin Cristian Curte a publicat în săptămânalul Formula As un interviu cu Kenan Dionisie Wang, doctorand în Istorie al Universității din București și student în anul întâi la Teologie. Convertit la Ortodoxie în țara noastră, el își dorește să devină preot, titrează Basilica.

„Preoția este stilul de viață al celor care nu se pot simți împliniți decât ocupându-se de cele dumnezeiești. Cu toate că toți suntem chemați la îndumnezeire și participăm la preoția universală, foarte puțini sunt cu ade­vărat chemați la acest stil de viață și se bucură de circumstanțele potrivite rânduite de Dum­ne­zeu”, spune proaspătul student teolog.

„Un semn clar că cineva se potrivește cu acest stil de viață este faptul că nu are nevoie de efor­turi uriașe pentru a se adapta la el.”

„Pri­mul meu pas către credință a fost un fel de răz­vrătire împotriva materialismului, utilitarismului și idolatriei supraviețuirii, care sunt caracteristice pentru societatea chineză în care m-am născut, dar la care nu m-am putut adapta. O societate în care supraviețuirea este obiectivul suprem al existenței”, i-a declarat el jurnalistului.

„Am vrut să găsesc un răspuns la o întrebare esențială dar care, cumva, este ignorată în societatea de astăzi, anume: Dacă doar plăcerile și realizările materiale definesc sensul existenței mele, atunci ce rost are ca eu, o persoană care nu este interesată de aceste lucruri, să mai trăiesc?”

Kenan Wang a început să studieze budismul, dar a ajuns curând la concluzia că „el este, de fapt, un fel de nihilism îndulcit, care nu-și propune să descopere sensul existenței omului”, ci doar aspiră la „stingerea existenței, trecerea în neființă, pentru că, odată ce nu mai exiști, nu mai suferi”.

„Felul ortodox de-a privi credința mi-a plăcut. El cere să nu definim ceea ce este Dumnezeu sau ceea ce aparține credinței creștine, pentru că, până la urmă, El este o taină”, a declarat Kenan Dionisie Wang.

El spune că Hristos este „Persoana care mi-a confirmat corectitudinea acelor valori la care am ținut încă din copilărie și pentru care am fost discriminat și mar­ginalizat chiar de propria mea familie. Mai mult decât atât, eu m-am născut sub blestemul supra­vie­țui­rii, iar Iisus este Persoana care m-a eliberat de el”.

„Poate că pentru voi, românii, este greu de înțeles, dar, pentru mine, versetul «Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu» (Matei 4, 4) are o putere imensă de vindecare sufletească; el este răspunsul multor îndemnuri pe care părinții mei și mulți alți oameni mi le-au adresat, cu scopul de «a mă îndrepta»”.

Kenan Dionisie Wang i-a mai explicat jurnalistului Cristian Curte de ce are o evlavie deosebită față de martiri: „Idolatrizarea supraviețuirii e tema constantă a culturii chineze, cu care m-am confruntat încă din copilărie”, spune el. Iar martirii „sunt persoane care au dat exemplul suprem că supraviețuirea nu este prefe­rabilă poruncilor dumnezeiești”.

„Credința este, în cele din urmă, mai presus decât viața individuală; ea este mai presus chiar și decât existența societății. Asta a fost vindecarea pe care mi-a adus-o creș­tinismul și prin care mi-am aflat, în cele din urmă, pacea.”

Sursa foto: Formula As (la mormântul Sf. Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Putna).

NapocaNews