Revista Română de Istorie a Presei, nr. 1-4/2016-2019, Editura Tritonic, București, 2020, 224 p.

Revista Română de Istorie a Presei, nr. 1-3/2020-2022, Editura Tritonic, București, 2022, 231 p.

Revista Română de Istorie a Presei, apărută la Editura Tritonic din București, în 2020, respectiv 2022, repre­zintă expresia augu­men­tării spiritului universitar a do­m­nilor profesori, cerce­tători, arhiviști, bibliotecari, mu­zeo­grafi, doctoranzi, mas­te­­ranzi care au avut în preo­cupările Domniilor Lor de cercetare istoria presei, cea mai frumoasă pagină a istoriei noastre naționale, cum numea marele istoric și savant Nicolae Iorga (1871-1940) presa româ­nească.

Încă de la înființarea ei, în prima și a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Ardeal prin Gazeta Transilvaniei (1838), dar și în celelalte provincii istorice românești (Moldova, Țara Românească, Basarabia, etc), presa românească a coagulat în jurul ei marile spirite ale condeiului, personalități cărturărești și filosofico-istorice ale timpului. De la George Barițiu, întemeietorul presei românești în Transilvania (Gazeta Transilvaniei, 1838, Brașov), Baba-Gazetă, cum avea să fie numită în timpul Primului Război Mondial de către ,,tinerii oțeliți”, în frunte cu Octavian Goga, Ion Agârbiceanu, Octavian Tăslăuanu, Alexandru Ciura și până la Ioan Slavici, Bechnitz, Septimiu Albini, George Coșbuc, Sever Bocu, Ilarie Chendi, Vasile Goldiș, ș.a. (faza sibiană și arădeană a Tribunei), frații Lapedatu, Șextil Pușcariu, inițiatorul ziarului Glasul Bucovinei, apărut la Cernăuți, în 1918, ce milita pentru unirea tuturor provin­ciilor românești și realizarea ,,dezideratului astral al românilor” (Ștefan Zweig), toți au fost și redactori, editori, publiciști, directori de ziare, etc.

Revista Română de Istorie a Presei, adevărate volume de studii colective din domeniul istoriei presei românești, reprezintă Anuarul ,,Asociației Române de Istoria Presei” (prescurtat ARIP), înființată în 2007.

Prin cele două exemplare aduse în fața dumneavoastră, se poate observa că Revista Română de Istorie a Presei a avut continuitate din 2016, anul preluării conducerii ARIP de către Domnul Profesor Cătălin Negoiță, de la Universitatea ,,Dunărea de Jos”, din Galați, și până astăzi.

Revista mai sus menționată a avut o continuitate peremptorie până în prezent, prin munca asiduă și subiectele de cercetare ale unor oameni și personalități de anvergura D-lui Prof. Univ. Dr. Emerit Ilie Rad, de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, fost Președinte al ARIP în două mandate, azi Președinte de Onoare al ARIP, un profesor, publicist și gazetar din stirpea lui Ion Agârbiceanu și Mircea Zaciu; Dl. Prof. Ioan David și Dna. Viviana Milivoievici, de la Timișoara, Dl. Profesor Marian Petcu, de la București, ș.a.

Revista Română de Istorie a Presei, nr. 1-4/2016-2019, organul de presă al ARIP, înglobează o serie de studii de istoria presei românești, evocări, amintiri despre gazetarii de odinioară, note bio-bibliografice, corespondență, dar și activitatea ARIP, alături de  congresele acesteia, organizate, din 2016 până în prezent, în centre universitare de prestigiu ca: Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea București, Timișoara, Arad și alte localități cu rezonanță pentru istoria presei, cum este Jimbolia, localitate în care se află ,,Muzeul Sever Bocu” și unde se desfășoară o activitate ferventă sub atenta coordonare a D-nei Cristina Dema. Chiar zilele trecute, în perioada 26-29 septembrie 2023, a fost organizat Congresul ARIP, la Timișoara, în cadrul căruia Dl. Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan, Directorul Institutului de Istorie ,,George Barițiu” din Cluj-Napoca, Membru Corespondent al Academiei Române, a lansat Compendiul: O istorie a Banatului, apărut în condiții grafice de excepție la Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2023, 676 p.). Tratatul de istoria Banatului a fost lansat și la Festivalul Internațional de Carte Transilvania (FICT, 2023, Cluj-Napoca) în prezența unui public numeros.

În cuprinsul nr. 1-4/2016-2019 al revistei au semnat articole, cercetări, evocări, recenzii și note de lectură următorii: 1) Conf. Univ. Dr. habil Cătălin Negoiță (Despre presă, ca oglindă a societății; 2) Dr. Carmen Ionescu (Calendar, 2020); 3) Lucian Zeev Herscovici (Situația României și a evreilor din România reflectată în ziarul israelian de limbă română ,,Viața Noastră” la începutul deceniului șase al secolului XX); 4) Prof. Univ. Dr. Emerit Ilie Rad (Scrisori de la col. Gheorghe Bejancu: 1926-2009), dar sunt de amintit și alții: Valentin Urban, Carmen Țâgșorean, Valentin Vasile, Prof. Univ. Dr. Ioan David, Prof. Univ. Dr. Silvia Grossu, ș.a.

Al doilea volum, din această ,,colecție de aur” a ARIP, a apărut tot la Editura Tritonic din București, editură cu tradiție în editarea și publicarea cărților din sfera istoriei presei ro­mâ­nești, în anul 2022 și are 231 pagini.

În nr. 1-3/2020-2022 al Revistei Române de Istorie a Presei au publicat articole, studii, cercetări, evocări, note de lectură și recenzii următorii: 1) Conf. Univ. Dr. Răduț Bîlbîie; 2) Conf. Univ. Dr. Florian Ardelean; 3) Leonard-Mihail Rădulescu; 4) Vasile Păsăilă; 5) Maria Radu; 6) Silviu-Constantin Nedelcu; 7) Mihaela Teodor, ș.a.

De menționat este secțiunea ultimă a revistei: ,,Din viața ARIP”, care reprezintă o retrospectivă a activității ARIP, din 2016 până astăzi, semnată de Dl. Președinte al ARIP, Cătălin Negoiță, de la Galați.

Este o mare bucurie să observăm că peste ani istoria presei din România a rămas un subiect de cercetare și un domeniu de activitate important pe întreg arealul geografic al țării noastre. De la Calafat și până la Sighetu-Marmației, de la Timișoara și până la Galați, în marile și micile puncta cardinal ale țării lui Mihai Eminescu (gazetar la Timpul), Ioan Slavici (gazetar la Tribuna sibiană, Vasile Goldiș (gazetar la Românul, Arad); ,,tinerii oțeliți” (Octavian Goga, Alexandru Ciura, Octavian Tăslăuanu, ș.a., gazetari la revista Luceafărul, apărută la Budapesta, în 1902); Ion Agârbiceanu, membru al ,,Fundației Ziariștilor Români din Ungaria (FZRU)”, (gazetar la Tribuna din Cluj, Patria din același oraș), etc., a existat în trecut și există și astăzi o preocupare intensă, un interes crescut în rândul tinerilor pentru studierea istoriei presei din România.

,,Asociația Română de Istorie a Presei” are, dacă doriți, o tradiție istorică prin coagularea spiritului asociativ-instituțional din Vechiul Regat și din Transilvania. În anul 1910, marele bancher din Orăștie, de la banca ,,Ardeleana”, Ioan Mihu a întemeiat ,,Fundația Ziariștilor Români din Ungaria”, cu sediul la Sibiu, iar în anul 1921 a luat naștere ,,Sindicatul Presei Românești din Ardeal și Banat”, de la Cluj, cu Ion Agârbiceanu președintele Sindicatului (1921-1923), Ion Clopoțel, Sebastian Bornemisa ș.a.

,,Revista Română de Istorie a Presei”, apărută în două volume, ce cuprinde perioada 2016-2019 și 2020-2022, publicată anul trecut, 2022, la Editura Tritonic, reprezintă încununarea activității de cercetare a unor nume ca: Dl. Prof. Univ. Dr. Emerit Ilie Rad, Dna. Prof. Silvia Grossu, (din Basarabia), Dl. Prof. Cătălin Negoiță și mulți alții.

Un lucru nu trebuie uitat: ,,Bradul Bătrân” al ARIP, cel datorită căruia a continuat și continuă și astăzi activitatea ARIP, rămâne Dl. Prof. Univ. Dr. Emerit Ilie Rad, un filolog, jurnalist, literat, un enciclopedist de mare calibru și probitate științifică al Clujului și al întregii Românii, ce a făcut parte din generația ,,echinoxistă”. În încheierea excursului nostru, transmitem felicitări și un gând bun tuturor autorilor și ,,Asociației Române de Istoria Presei”.

 

 

Documentarist Dr. Răducu Rușeț,

Biroul pentru Studenți cu Dizabilități (BSD),

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca,

01.10.2023.