Academia Română a fost miercuri, 25 octombrie, gazda evenimentului lansării cărții „Mitropolitul Andrei Șaguna. O biografie culturală”, semnată de dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, cercetător la Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca. Lansarea a avut loc în Aula Magna a Academiei Române din București.

La eveniment au participat academicieni, clerici, istorici și oameni de cultură. În deschiderea evenimentului, acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a evocat personalitatea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.

„Cinstirea memoriei Mitropolitului Șaguna la 150 de ani de la trecerea sa întru cele veșnice poate să fie și o datorie de onoare a românilor transilvăneni, dar de data asta avem o operă erudită, frumoasă, atrăgătoare, care plasează personalitatea Mitropolitului în ambian­ța epocii. Chiar dacă n-ar fi fost decât ctitor mare de biserici și oblăduitor al românilor ortodocși ardeleni, Mitropolitul ar merita toată prețuirea noastră din punctul de vedere al mirenilor. Să coprezidezi mărita Adunare Națională de la Blaj, cum a făcut el când era episcop, încă și să veghezi la starea românilor din Ardeal în vremuri de restriște, e un mare merit și mare lucru”, a spus președintele Academiei Române.

În continuare, părintele prof. dr. Mihail-Simion Săsăujan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a subliniat importanța și influența pe care Sfântul Ierarh Andrei Șagu­na a avut-o în Transilvania: „Mitropolitul Andrei Șaguna reușește să convingă cercurile imperiale din Viena pentru ridicarea Episcopiei Transilvaniei din Sibiu la rang de Mitropolie, acceptând ideea lui Andrei Șaguna de a înființa o organizare bisericească pe criterii națio­nale. Era ceva nou pentru acel timp, dar în consens cu așa-numitul spirit al vremii, e o perioadă a trecerii de la conceptul de națiune mono-confesională pluri-etnică la conceptul de națiune mono-etnică pluri-confesională. Ideea aceasta a fost o idee foarte importantă. Cartea scoate în evidență eforturile susținute ale Mitropolitului Andrei Șaguna pentru unitatea românilor prin intermediul Bisericii. Este important să reținem lucrul acesta și autorul accentuează ideea aceasta. Biserica a fost cu adevărat cadrul institu­țional de păstrare și dezvoltare a identității naționale culturale a românilor din acest timp”.

În continuare, dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, autorul cărții, a subliniat prestigiul pe care Mitropolitul Andrei Șaguna îl are în spațiul transilvănean și omagierea adusă acestuia cu prilejul împlinirii a 150 de ani la trecerea sa la Domnul, în data de 28 iunie: „Cartea a dorit să-l omagieze la modul cel mai academic și științific posibil pe Mitropolitul Andrei Șaguna cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la plecarea lui la cele veșnice. S-a împlinit în acest an, în 28 iunie, acest soroc rotund și am considerat că cel mai bine îl pot omagia și mai ales readuce în atenția contemporanilor printr-o lucrare în care să scot în relief personalitatea lui culturală. Deci, cartea îl pune pe el în lumină ca om de cultură, ca un slujitor al Bisericii, ca poliglot, cărturar cu o educație aleasă, și desigur, ce a făcut el pentru ridicarea culturală a națiunii române din Transilvania în mod particular, dar și a națiunii române în general. Pentru el, națiunea română erau toți cei care vorbeau limba aceasta, iar moș­tenirea lui este deopotrivă a tuturor românilor de pretutindeni”.

Volumul a apărut la Editura „Școala Ardeleană”, sub egida Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca și a fundației „Transilvania Leaders”.

Un articol de: Filip Hristofor Cane – 26 Octombrie 2023, Sursa: Ziarul Lumina