În perioada 28.08-31.10.2023  ITM Cluj a  desfăşurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca si pentru verificarea modului in care sunt respectate cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor, de catre angajatorii care desfasoara:

– activitati de depozitare si comercializare a carburantilor auto tip GPL;

– comert cu ridicata al combustibililor lichizi si gazosi , al produselor derivate;

– comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule.

Motivarea campaniei

Avand in vedere evenimentele, care au avut loc in ultima perioada, cu consecinte grave asupra sanatatii si securitatii lucratorilor, precum si asupra altor persoane aflate in apropierea locatiilor, in care au avut loc astfel de evenimente, Inspectia Muncii a considerat necesara declansarea, prin interemediul tuturor inspectoratelor teritoriale de munca, unor actiuni de control la angajatorii care isi desfasoara activitate in domeniile mai sus amintite.

Obiectivele Campaniei Naţionale

Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă  și sănătatea și securitatea în muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie.

Eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea acestora şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare.

Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă și a sănătății și securității în muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie.

Rezultatele campaniei

În această campanie au fost verificate un număr de 91 de stații GPL și /sau benzinării din județul Cluj. Au fost aplicate un număr de 108 măsuri în vederea remedierii neconformităților constatate.

Un număr de 19 angajatori au fost sancționați  contravențional cu  21 de amenzi în valoare totală de 67.500 lei.

Amenzile au fost aplicate pentru: primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă, lipsa autorizației INSITU ( lipsa de verificare a documentației instalației tehnice privind prevenirea exploziilor).

Au fost sistate trei locuri de muncă pentru lipsa autorizației INSEMEX( autorizație împotriva exploziei),  iar  două  echipamente de muncă, care pot prezenta pericol de explozie, au fost sistate pentru lipsa autorizației.

Radu Ștefan