Guvernanța corporativă cuprinde regulile și procesele de management efectuate în cadrul unei companii. Aceasta urmărește crearea unui echilibru optim între toate părțile care sunt implicate în activitatea unei firme (clienții, creditorii, angajații, furnizorii, finanțatorii, acționarii etc.). De asemenea, o bună guvernanță poate ajuta la stabilirea unor obiective concrete legate de performanță și transparență, care, în timp, pot duce la evoluția eficientă a businessului și la evitarea unor conflicte de interese ce pot afecta dezvoltarea firmei. Totuși, orice guvernanță corporativă se bazează pe o serie de principii care trebuie respectate pentru a avea efectul dorit.

În acest articol, vei afla 3 principii importante pe care se bazează noțiunea de guvernanță corporativă!

Creează reguli și favorizează transparența

Principalele beneficii ale guvernanței corporative sunt transparența și stabilirea regulilor. Astfel, pentru o transparență optimă, se presupune că membrii consiliului de administrație au obligativitatea de a furniza toate informațiile necesare părților adiacente implicate, într-o manieră clară, precisă și eficientă, referitor la performanța financiară, dar și la eventualele conflicte de interese sau riscuri care pot apărea. Prin existența regulilor clare se promovează ideea de corectitudine – astfel, compania are obligația de a trata toate părțile implicate, în mod corect și egal.

Managementul riscurilor

Managementul riscurilor este un principiu esențial conform căruia compania trebuie să identifice riscurile posibile, să le analizeze și să găsească modalitățile optime prin care acestea să fie prevenite sau să fie gestionate în momentul în care vor apărea. Acest lucru poate fi obținut prin punerea în practică a unor analize și procedee specifice. În acest caz poate fi utilă colaborarea cu o companie care să ofere consultanță în acest sens. Atât întreprinderile publice, cât și companiile private pot beneficia de pe urma unor astfel de servicii. Experții în domeniul guvernanței corporative vor elabora strategii specifice pentru a înfrunta diferite provocări externe și potențiale riscuri. Serviciile oferite de Mazars în România se axează pe gestionarea optimă a proceselor de guvernanță corporativă, ținându-se cont, pe parcurs, atât de factorii de performanță, cât și de implementarea unor reguli și mecanisme esențiale. 

Responsabilitatea și răspunderea

Responsabilitatea se referă la faptul că activitățile de management trebuie să fie atent supravegheate, iar responsabilitățile trebuie delegate în mod optim, în așa fel încât procesele să susțină în permanență atingerea obiectivelor de performanță. Răspunderea are legătură cu evaluarea potențialului și a performanței companiei – concluziile trebuie comunicate tuturor părților care sunt implicate în dezvoltarea și în activitatea companiei.

În concluzie, guvernanța corporativă este un element esențial în orice fel de business care își doreze să evolueze. Este important ca managerii să gestioneze acest segment în mod optim, în așa fel încât compania să respecte cât mai bine principiile de bază ale guvernanței corporative. Colaborarea cu o echipă de experți este un pas util, care poate sprijini, în mod concret, acest proces de evoluție. Așadar, dacă te afli într-o poziție de conducere, nu ezita să te orientezi către o astfel de colaborare care se va dovedi fructuoasă, cu siguranță.

NapocaNews, Sursă foto: pixabay.com