Patriarhul Daniel, mesaj ortodox: „Alege Şcoala!” este o mărturie dinamică despre educația copiilor în Familie, Biserică și Şcoală

Mesajul integral:


Proiectul „Alege Şcoala!” este o mărturie dinamică despre educația copiilor în Familie, Biserică și Şcoală

Provocările la care sunt expuși copiii și tinerii din partea societății actuale, marcată de secularizare și globalizare, sărăcită de valori spirituale și supusă unor permanente schimbări, crize economice, sociale și morale (emigrația, consumul de alcool și droguri, violența fizică sau verbală), reprezintă un motiv întemeiat de conștientizare a rolului și importanței Familiei, Bisericii și Școlii în educarea și formarea copiilor și a tinerilor.

A educa un copil nu înseamnă numai a-l orienta spre un sistem informațional construit doar pe asimilare de cunoștințe, ci înseamnă şi a-l forma și a-l convinge pentru un anumit mod de viață, bazat pe înțelegere și asimilarea valorilor spirituale perene. O educație edificatoare pentru viață vizează şi experiențe nemijlocite, trăite în cadrul unei comunități, începând din familie și continuând în școală și în viaţa Bisericii.

Familia conturează personalitatea copiilor și îi ajută în parcursul lor spiritual și emoțional. Atunci când părinții sunt preocupați de cultivarea permanentă a relației lor cu Dumnezeu, ei reușesc să deschidă perspective spirituale și copiilor lor, iar în strânsă legătură cu Biserica, ei contribuie la dezvoltarea calităților naturale ale copiilor. În familie se formează primele deprinderi, se nasc primele dorințe, se formează caracterul religios-moral, benefic pentru dezvoltarea copilului sub toate aspectele.

Școala este cel mai important sprijin pe care părinții îl au în creșterea și dezvoltarea copilului, în educarea și formarea lui. Orice copil are nevoie ca Familia și Școala, la care se alătură din prima zi de viață și Biserica, să lucreze împreună pentru el. Această conlucrare oferă sprijin în formarea personalității și a caracterului religios-moral al viitorului om matur. Prin urmare, şcoala este chemată să formeze caractere morale dinamice, oameni care să cultive un ideal şi să apere valori perene.

Biserica, prin lucrarea ei spirituală, educațională și culturală, vine în întâmpinarea nevoilor societății, constituindu-se într-un reper spiritual și un sprijin moral atât în vremuri bune, cât și în situații de criză. De aceea, misiunea Bisericii în educarea tinerei generații pornește de la realitățile lumii contemporane, de la problemele comunităților mici aflate în nevoie și în suferință pe care mulți le privesc inactivi sau dezinteresați. Eforturile pe care Biserica le depune pentru a asigura pacea interioară, echilibrul emoțional și motivația participării copiilor la viaţa comunităţii se concretizează în programe și proiecte educaționale menite să asigure legătura copiilor cu o comunitate vie, rugătoare şi solidară.

Astfel, Proiectul „Alege Şcoala!” își propune realizarea unui parteneriat funcțional bazat pe cooperarea dintre Biserică, Familie și Şcoală, pentru a răspunde nevoilor profunde ale generațiilor de copii și de tineri din societatea actuală. Aspirațiile spre bine și frumos ale copiilor și tinerilor trebuie susținute de întreaga comunitate, care are responsabilitatea de a-i orienta pe aceștia și de a le cultiva încrederea, pentru a iubi valorile spirituale, morale și culturale.

În acest context, prin Proiectul „Alege Şcoala!”, Biserica susţine educația copiilor aflați în risc de abandon școlar, afectați de o situație materială precară sau de fenomenul migrației, pentru a se integra şi a creşte într-o comunitate care are la bază valori spirituale şi culturale. Prin rezultatele obținute de-a lungul timpului, Proiectul „Alege Şcoala!” a arătat că, prin ateliere de suport educațional, ateliere tematice, Școala de Duminică, programe de consiliere psihologică, școlară și vocațională, concursuri, excursii și tabere, poate oferi o alternativă educațională, aducând un spor de cunoaștere și înțelepciune în inimile și în sufletele copiilor din familiile, parohiile și comunitățile din întreaga țară.

Astfel, la finalul celor trei ani de implementare a proiectului, ne bucurăm să observăm progresul copiilor, dorința lor de cunoaştere şi efortul lor de a nu abandona școala. Prin Proiectul Alege Școala! au fost descoperite aptitudinile și potențialul multor copii, care au conștientizat că prin împletirea educației cu credința în Dumnezeu vor avea șansa unui viitor strălucit, vor dobândi o perspectivă nouă și se vor deschide asupra lumii în care trăiesc, vor fi mult mai bogați sufletește și vor oferi dragoste și ajutor semenilor lor.

Ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze pe toți copiii și tinerii, împreună cu familiile lor din țară și de peste hotare, să-i lumineze, să le insufle dorinţă de-a învăţa mereu și să le dăruiască ajutor în cultivarea talentelor proprii, ca daruri ale lui Dumnezeu pentru binele societăţii întregi.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis vineri un mesaj cu ocazia festivităților de închidere a Proiectului „Alege Școala!”, edițiile 8, 9 și 10, din 2023.

Mesajul integral:


Proiectul „Alege Şcoala!” este o mărturie dinamică despre educația copiilor în Familie, Biserică și Şcoală

Provocările la care sunt expuși copiii și tinerii din partea societății actuale, marcată de secularizare și globalizare, sărăcită de valori spirituale și supusă unor permanente schimbări, crize economice, sociale și morale (emigrația, consumul de alcool și droguri, violența fizică sau verbală), reprezintă un motiv întemeiat de conștientizare a rolului și importanței Familiei, Bisericii și Școlii în educarea și formarea copiilor și a tinerilor.

A educa un copil nu înseamnă numai a-l orienta spre un sistem informațional construit doar pe asimilare de cunoștințe, ci înseamnă şi a-l forma și a-l convinge pentru un anumit mod de viață, bazat pe înțelegere și asimilarea valorilor spirituale perene. O educație edificatoare pentru viață vizează şi experiențe nemijlocite, trăite în cadrul unei comunități, începând din familie și continuând în școală și în viaţa Bisericii.

Familia conturează personalitatea copiilor și îi ajută în parcursul lor spiritual și emoțional. Atunci când părinții sunt preocupați de cultivarea permanentă a relației lor cu Dumnezeu, ei reușesc să deschidă perspective spirituale și copiilor lor, iar în strânsă legătură cu Biserica, ei contribuie la dezvoltarea calităților naturale ale copiilor. În familie se formează primele deprinderi, se nasc primele dorințe, se formează caracterul religios-moral, benefic pentru dezvoltarea copilului sub toate aspectele.

Școala este cel mai important sprijin pe care părinții îl au în creșterea și dezvoltarea copilului, în educarea și formarea lui. Orice copil are nevoie ca Familia și Școala, la care se alătură din prima zi de viață și Biserica, să lucreze împreună pentru el. Această conlucrare oferă sprijin în formarea personalității și a caracterului religios-moral al viitorului om matur. Prin urmare, şcoala este chemată să formeze caractere morale dinamice, oameni care să cultive un ideal şi să apere valori perene.

Biserica, prin lucrarea ei spirituală, educațională și culturală, vine în întâmpinarea nevoilor societății, constituindu-se într-un reper spiritual și un sprijin moral atât în vremuri bune, cât și în situații de criză. De aceea, misiunea Bisericii în educarea tinerei generații pornește de la realitățile lumii contemporane, de la problemele comunităților mici aflate în nevoie și în suferință pe care mulți le privesc inactivi sau dezinteresați. Eforturile pe care Biserica le depune pentru a asigura pacea interioară, echilibrul emoțional și motivația participării copiilor la viaţa comunităţii se concretizează în programe și proiecte educaționale menite să asigure legătura copiilor cu o comunitate vie, rugătoare şi solidară.

Astfel, Proiectul „Alege Şcoala!” își propune realizarea unui parteneriat funcțional bazat pe cooperarea dintre Biserică, Familie și Şcoală, pentru a răspunde nevoilor profunde ale generațiilor de copii și de tineri din societatea actuală. Aspirațiile spre bine și frumos ale copiilor și tinerilor trebuie susținute de întreaga comunitate, care are responsabilitatea de a-i orienta pe aceștia și de a le cultiva încrederea, pentru a iubi valorile spirituale, morale și culturale.

În acest context, prin Proiectul „Alege Şcoala!”, Biserica susţine educația copiilor aflați în risc de abandon școlar, afectați de o situație materială precară sau de fenomenul migrației, pentru a se integra şi a creşte într-o comunitate care are la bază valori spirituale şi culturale. Prin rezultatele obținute de-a lungul timpului, Proiectul „Alege Şcoala!” a arătat că, prin ateliere de suport educațional, ateliere tematice, Școala de Duminică, programe de consiliere psihologică, școlară și vocațională, concursuri, excursii și tabere, poate oferi o alternativă educațională, aducând un spor de cunoaștere și înțelepciune în inimile și în sufletele copiilor din familiile, parohiile și comunitățile din întreaga țară.

Astfel, la finalul celor trei ani de implementare a proiectului, ne bucurăm să observăm progresul copiilor, dorința lor de cunoaştere şi efortul lor de a nu abandona școala. Prin Proiectul Alege Școala! au fost descoperite aptitudinile și potențialul multor copii, care au conștientizat că prin împletirea educației cu credința în Dumnezeu vor avea șansa unui viitor strălucit, vor dobândi o perspectivă nouă și se vor deschide asupra lumii în care trăiesc, vor fi mult mai bogați sufletește și vor oferi dragoste și ajutor semenilor lor.

Ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze pe toți copiii și tinerii, împreună cu familiile lor din țară și de peste hotare, să-i lumineze, să le insufle dorinţă de-a învăţa mereu și să le dăruiască ajutor în cultivarea talentelor proprii, ca daruri ale lui Dumnezeu pentru binele societăţii întregi.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române