Curtea de Apel Cluj anunţă lansarea licitaţiei publice având ca obiectiv „Reparaţia capitală şi modernizarea Palatului de justiţie din Cluj-Napoca”.

Licitaţia face parte dintr-un amplu proiect de reabilitare a Palatului de Justiţie Cluj, un obiectiv de investiţii de o importanţă deosebită şi este urmarea eforturilor demarate de la începutul anului 2021 de către conducerea Curţii de Apel Cluj, eforturi susţinute de Ministerul Justiţiei.

Reabilitarea Palatului de Justiţie reprezintă unul din obiective principale ale conducerii actuale ale Curţii de Apel Cluj, clădirea fiind un monument istoric emblematic atât pentru justiţie, cât şi pentru municipiul Cluj-Napoca.

Valoarea deosebită – istorică, arhitecturală şi funcţională – a Palatului de Justiţie, aflată în prezent într-o stare precară de conservare, a justificat toate demersurile făcute în ultimii trei ani şi materializate prin aprobarea investiţiei de către Guvernul Românei. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 553/12.06.2023 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reparații capitale și modernizare Palatul de Justiție Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, Piața Ștefan cel Mare nr. 1, județul Cluj”, valoarea totală fiind de 523.330.000 lei.

Palatul de Justiţie va fi renovat și modernizat pentru a obține o reamenajare funcțională și o consolidare completă a clădirii, cu respectarea normelor de siguranță. Totodată este necesară readucerea clădirii la forma şi volumetria inițiale, pentru recuperarea imaginii originale, având în vedere faptul că ansamblul a fost construit între anii 1900-1902 şi reprezintă o componentă deosebit de importantă a patrimoniului arhitectural istoric al orașului.

Planul de renovare implică modificarea unor spații interioare, adaptarea spațiilor existente pentru noi funcțiuni și extinderea spațiului destinat Sălii Pașilor Pierduți prin valorificarea a doua dintre curțile interioare. De asemenea, se vor amplasa lifturi pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Din punct de vedere energetic şi al sustenabilității, se vor implementa soluții de reducere a consumului de energie.

Un câștig major al proiectului va fi reprezentat de redarea către instanțele clujene a corpului de clădire în care în prezent funcționează secția exterioara a Penitenciarului Gherla. Această modificare, care va spori numărul birourilor administrative, va contribui la îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personalul din sistemul judiciar de la toate cele patru instanțe care își desfășoară activitatea aici și va consolida securitatea și confidențialitatea în cadrul instanțelor de judecată.

Anunțul privind procedura deschisă de achiziție pentru servicii de proiectare și execuție a fost publicat prin sistemul de achiziții SICAP sub nr. CN1064326, „Reparații capitale și modernizare Platul de Justiție Cluj”, cu termen limită de depunere a ofertelor 25.03.2024 ora 15. Valoarea estimată a investitiei este de 353.450.340 lei + TVA (adică 420.605.904,6 lei inclusiv TVA), cu o durată de execuție de 36 luni (6 luni perioada de proiectare și 30 luni perioadă de execuție propriu-zisa), iar finanțarea va fi asigurata de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Justiției.

„Asigurarea condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu public implică în mod esențial o infrastructură adecvată care să faciliteze accesul la justiție, iar cetăţenii din raza de competenţă a Curţii de Apel Cluj merită un spaţiu al justiţiei care să reflecte pe deplin importanţa acesteia în societate. Reabilitarea Palatului de Justiţiei Cluj va însemna şi recuperarea şi conservarea unei componente importante a moştenirii istorice, arhitecturale şi culturale clujene”, a declarat Dana Gîrbovan, preşedintele Curţii de Apel Cluj.

„Luând în considerare situația Palatului de Justiție Cluj, depreciat fizic, necorespunzător din punct de vedere al spațiilor, al asigurării fluxurilor de circulație, dotărilor şi amenajărilor, urmărim repararea, amenajarea, modernizarea şi reabilitarea acestuia, precum dotarea corespunzătoare cu facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru victimele minore.”, a mai declarat Gîrbovan.

Renovarea Palatului de Justiție din Cluj-Napoca este o etapă importantă în dezvoltarea sistemului judiciar din România și va contribui la creșterea eficienței și transparenței activității instanțelor de judecată. Implementarea acestor planuri va îmbunătăți semnificativ condițiile de lucru pentru personalul judiciar și va asigura un mediu sigur și modern pentru toți cei implicați în procesele judiciare.

Această lucrare se alătură altor investiţii având ca obiect reabilitarea sau reparaţii la sedii ale instanţelor din raza de competenţă a Curţii de Apel Cluj, unele deja finalizate, precum Palatul de Justiţiei Sighetu Marmației sau Judecătoria Târgul Lăpuş, ultimul urmând sa fie inaugurat pe data de 29.01.2024, iar altele în desfăşurare – Tribunalul Sălaj, Judecătoria Şimleu Silvaniei, Judecătoria Beclean, Judecătoria Turda, Judecătoria Vișeu de Sus şi Judecătoria Dragomireşti.

Radu Ștefan