Super-birocratizarea Uniunii Europene o face tot mai mult să se asemene cu fosta Uniune Sovietică. Excesul de reglementări în absolut toate detaliile și domeniile vieții are mai degrabă legătură cu controlul decât cu îmbunătățirea calității traiului cetățenilor europeni. La fel ca în fosta Uniune Sovietică birocrația naște birocrație, lucru care duce la un moment dat la implozie, așa cum s-a dovedit istoric în 1991. Uriașul aparat birocratic de la Bruxelles și Strasbourg se aseamnănă tot mai mult cu cel din Moscova sovietică. Privilegiile și veniturile foarte mari ale aparatului birocratic european trebuie justificat prin noi reglementări legislative și juridice, scim-uri, stas-uri până la ce ameliator sau gândac se pune în pâine, la producerea de carne sintetică sau numărul și rasa de găini sau porci din curtea fermierului european. Europa este blocată în ”juridism”, o formă ”legală” de a ține cetățenii ocupați. Acest sistem super-centralizat și birocratizat duce inevitabil prin excesul de control și reglementare la un blocaj instituțional și economic, dar și la o diluare sau inversare a valorilor morale, care – ca și în fosta Uniune Sovietică – are un singur final, implozia și dezmebrarea. Din păcate ideea benefică a fondatorilor Uniunii Europene de a se crea o piață liberă economică, de liberă circulație a oamenilor și ideilor, cu respectarea naționalității și credinței fiecărui popor, în timp a evoluat, din păcate, spre o formă federativă funcționărească, hiper-birocratică și centralizată ce duce la înăbușirea și încremenirea proiectului european. Azi, cea mai gravă problemă a Uniunii Europene, care calcă pe urmele Uniunii Sovietice, ca tip de reglementare birocratică, este problema libertății. Oamenii prin natura lor au înnăscută dorința de libertate și folosirea liberului arbitru de a face propria alegere. Libertatea este cea mai frumoasă năzuință a omului și ea nu poate fi niciodată înăbușită de dictaturi, societăți hiperbirocratizate și excesiv de reglementate, ca să mențină omul cât mai departe de dorința de a fi și gândi liber. Totodată excesul aparatului central birocratic de la Bruxelles de a elimina valorile religioase și credința din spațiul public, ca prim pas de a le elimina și din cel intim-privat, se aseamănă cu regimul sovietic ateist din fosta URSS. La fel ca și libertatea și credința religioasă este o trăire intimă înnăscută a sufletului uman. De altfel s-a descoperit științific că impulsul religios este în biologia creierului uman. Conducătorii UE, care doresc eliminarea religiei și credinței din societatea europeană, de fapt se luptă cu natura umană care-și înalță privirea spre cer și transcendent, ca formă de libertate.

Istoria a dovedit că nu poate exista o societate secularizată și ateistă totală. URSS s-a prăbușit și datorită încercării de a interzice religia și credința. Când statul elimină o religie nu rămâne niciodată ceva gol din punct de vedere religios în societate. Dacă creștinismul azi este eradicat pe domeniul public și încartiruit și verificat pe domeniul privat, asta nu înseamnă că religia va dipărea, ci doar că adepții și corifeii de la Bruxelles ai impelmentării societății secularizate fac loc direct sau indirect unei noi sau alte religii. În speța europeană numărul mare de imigranți din Orientul Mijlociu și Asia aduc islamul, uneori și semnințele islamismului radical. De altfel, chiar în capitala UE, în Bruxelles, cele mai dinamice cartiere sunt populate de imigranți de religie musulmană, care nu au nicio legătură cu rădăcinile iudeo-creștine ale Europei. La fel ca în fosta URSS și în UE politica de secularizare și ateism, cu conotații puternice împotriva creștinismului a dus de fapt, nu la o societate seculară, ci la întărirea elementului musulman în aceste federații, care par diferite, dar foarte înrudite prin reglementări. De aceea, consider că Europa va avea viitor doar dacă se reîntoarce la valorile inițiale ale fondatorilor Uniunii Europene și la rdăcinile iudeo-creștine, la o confederație de națiuni libere, în care drepturile omului, năzuința de libertate și credința cetățeanului să fie respectate și valorificate. Debirocratizarea aparatului centralist de la Bruxelles și Strasbourg ar fi primul pas spre eliberarea Europei de sub tutela reglementărilor sufocante, ce au dus la încremenirea proiectului europena și la înăbușirea libertății în UE. Criza actuală are rădăcini în centralismul-demcoratic hiperbirocratizat de tip sovietic de la Bruxelles. Pur și simplu societatea, prin birocratizare, nu este lăsată să se dezvolte armonios. Asistăm la o criză de fond, astfel se explică prăbușirea modelului european în ochii cetățenilor europeni, dar și față de SUA. Europa trebuie să aleagă libertatea, precum și reîntoarcerea la valorile fundamentale greco-romane și iudeo-creștine, care au validat-o istoric. Avem nevoie de o Europă a suveranităților naționale. Suveranitatea este izvorul libertății. Europa trebuie să redevină un model de libertate, democrație și prosperitate pentru lume. Paradoxal, vina încremenirii Europei este la centru, nu la periferie. Renașterea democrației este cheia resuscitării Europei, un continent care trebuie să aleagă libertatea, tradiția democratică și valorile morale, cu cetățeni liberi care să știe să facă diferența dintre bine și rău. Altfel, UE va fi deveni doar o fostă URSS.

Ionuț Țene