Ministerul Apărării Naţionale continuă activitatea de recrutare a candidaţilor, băieţi şi fete, pentru categoria de personal ”soldat/gradat profesionist”.

Pentru posturile de soldat/gradat profesionist, seria I, sunt disponibile 5093 de locuri, dintre care 176 în județul Cluj.

Înscrierea candidaților se face la sediul unităților militare din județul Cluj, pentru locurile scoase la concurs de către acestea și la Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Cluj, pentru locurile scoase la concurs la Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca sau în unități militare din alte județe.

Criteriile de recrutare a candidaților sunt următoarele:

vârsta cuprinsă între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire;

absolvenţi cel puţin ai primilor doi ani de studiu din învăţământul liceal, în condiţiile prevăzute de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;

absolvenți ai învăţământului postliceal sau universitar cu licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ – doar candidaţii care optează pentru profesia de soldat/gradat profesionist în arma Aviație, specialitatea militară „însoţitor de bord – paramedic”;

permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C, eliberat de către autorităţile române – doar candidații care optează pentru arma Auto şi/sau pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma Geniu.

Activitățile de recrutare și selecție se vor desfășura după următorul algoritm:

̂ ̦: 12.02 – 01.03.2024 la sediul unităților militare din județul Cluj, respectiv la Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Cluj;

̦ ̆ ̆ ̦: 19.02 – 04.03.2024;

̆ : 26.02 – 08.03.2024;

̆/̆ ̦/ ̆ : 29.02 – 15.03.2024;

̂ : 22.03.2024.

Lista funcţiilor pentru care se organizează concurs, precum și graficul de desfășurare a activităților de recrutare, selecție și repartizare a candidaților, pot fi consultate atât la sediul unităților militare care au scos locuri la concurs, cât și la sediul Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Cluj.

În momentul înscrierii, candidații vor putea consulta lista cu locurile scoase la concurs și vor primi informații suplimentare legate de pașii pe care îi au de urmat în procesul de recrutare și selecție.

Candidații înscriși vor fi planificați pentru susținerea probelor de selecție aptitudinală generală în perioada mai sus menționată și vor fi anunțați telefonic de către personalul recrutor înainte de susținerea acestora.

Selecția aptitudinală generală constă în parcurgerea:

probei psihologice (teste de aptitudini, chestionare de personalitate);

probei sportive (traseu utilitar-aplicativ și alergare de rezistență pe distanța de 2000 de metri);

interviului de evaluare finală (pentru orientarea vocaţională a candidaţilor).

Candidații declarați ”Admis” la selecția aptitudinală generală vor efectua examinarea medicală la policlinica Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” din Cluj-Napoca, în perioada menționată.

Acolo unde este cazul, candidații pentru anumite arme/servicii şi specialităţi militare vor efectua examinarea/evaluarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale (numai după ce au fost declaraţi „Admis” la toate probele enumerate mai sus), în perioada menționată.

Ultima etapă a procesului de recrutare constă în completarea – finalizarea dosarului de candidat și semnarea cererii de înscriere.

Pentru mai multe informații, consiliere de specialitate şi ÎNSCRIERE, adresați-vă unităților militare din județul Cluj sau Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Cluj, telefon 0264-433067, int. 119 sau 127 sau 0769054977, de luni-vineri, între orele 08:00-16:00 (marți 10:00-18:00).

Radu Ștefan