Patriarhul Daniel a anunțat că în Arhiepiscopia Bucureștilor, în cele 42 unități monahale, în 2023 doar 6 viețuitori au fost închinoviați. Totodată, au fost săvârșite 4 tunderi în monahism. Asta, în condițiile în care doi monahi și nouă monahii au trecut la Domnul. Tendința este tot mai evidentă în viața monahală românească: numărul tot mai mic al celor care se îndreaptă spre căluăgrie.

În cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în anul 2023 au funcționat: 13 protoierii, 716 parohii (332 urbane şi 384 rurale) şi 46 filii, 35 mănăstiri şi 7 schituri (42 unități monahale).De exemplu, în Arhiepiscopia Iașilor, în cele 103 aşezăminte monahale (68 de mănăstiri și 35 de schituri) se nevoiesc 1.713 de vieţuitori. Anul trecut, în obştile monahale din Arhiepiscopia Iaşilor au fost săvârșite 28 de tunderi în monahism şi 8 rasoforii. Față de anul anterior, în anul 2023 s-a înregistrat o ușoară creștere a numărului de viețuitori din mănăstiri, explicabilă prin închinovierea a 41 de noi persoane.

La parohiile din Arhiepiscopia Bucureștilor își desfășoară activitatea 1.165 clerici încadrați pe post (dintre care 1.095 preoți şi 70 diaconi). 31 de preoți şi 6 diaconi au fost hirotoniți în anul 2023.

În mănăstiri și schituri sunt 639 de viețuitori, din care 228 de călugări și frați și 411 de monahii și surori. Personalul clerical monahal este alcătuit din 141 de preoți (17 arhimandriți, 43 de protosingheli și 64 de ieromonahi) și 15 ierodiaconi (din care 2 arhidiaconi).

Au fost închinoviați un număr de 6 viețuitori și au fost săvârșite 4 tunderi în monahism. Doi monahi și nouă monahii au trecut la Domnul. Au fost numiți doi stareți (la Mănăstirea Zamfira și Schitul Sfânta Ana – Cota 1400).

La Centrul eparhial își desfășoară activitatea 21 clerici de mir încadrați pe post (9 preoți și 12 diaconi).

În cadrul eparhiei activează 117 preoți care asigură asistența religioasă şi socială în diferite instituții: M.Ap.N. – 20, penitenciare – 5, M.A.I. – 6, S.P.P. – 1 şi S.R.I. – 1, spitale – 48, unități de învățământ – 7, centre rezidențiale/de găzduire – 2, centre de plasament – 4, cimitire de stat – 15, alte instituții – 8.

În anul 2023, 7 clerici au fost primiți din alte eparhii, 2 clerici au plecat în altă eparhie, 17 preoți au fost pensionați, 21 preoți au fost îmbisericiți, iar 10 preoți au trecut la cele veșnice.

Astfel, în Arhiepiscopia Bucureștilor sunt 1.561 clerici de mir și 156 clerici de mănăstiri. Dintre clericii de mir, 1.303 clerici sunt încadrați pe post (1.165 clerici – la parohii, 21 clerici – la Centrul eparhial și 117 preoți asigură asistența religioasă şi socială în diferite instituții), iar 258 clerici fiind îmbisericiți (dintre care 245 clerici pensionari).”, se arată în ședința anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Adunarea eparhială se întruneşte în şedinţă anuală de lucru, în primul trimestru al anului, iar în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

Adunarea eparhială este organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei. Adunarea eparhială se compune din reprezentanţii aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni, cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin, care au candidat cu binecuvântarea (aprobarea scrisă a) ierarhului locului.

NapocaNews