În perioada 22.02.2024 – 01.03.2024  ITM Cluj a desfăşurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară activități de protecție și gardă.

Principalele obiective au fost identificarea angajatorilor care desfășoară activități de protecție și gardă, privind respectarea prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă  și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie;

Creșterea gradului de conștientizare a angajaților și angajatorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă ;

Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Cu ocazia acestei campanii ITM Cluj a efectuat controale  la un număr de 33 de angajatori din judeţul Cluj și au fost aplicate amenzi în valoare de 31.000 de lei.

7 amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă, iar 3 amenzi pentru: neplata muncii prestate de către salariați în zilele de sărbătoare legală; netransmiterea în Revisal, în termen legal, a elementelor contractului colectiv de muncă pt.angajați, în cazul cărora există dovada executării contractului de muncă și prestarea muncii; neeliberarea documentelor solicitate de către angajat la încetarea raporturilor de muncă.

De asemenea, au fost dispuse un  număr de 23 de măsuri, în vederea remedierii neconformităților constatate.

Radu Ștefan