Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, Primăria comunei Viișoara și revista Orașul, prin scriitorul Marcel Mureșeanu, senior editor, organizează în acest an, la noua bibliotecă a comunei, Fondul de Carte al membrilor filialei.

Cărțile autorilor clujeni care răspund inițiativei urmează a fi trimise domnului primar IOAN ROMAN, la Primăria din Viișoara, de către autorii înșiși.

Fondul donației va funcționa la Biblioteca nou construită (bibliotecară și persoană de legătură Letiția Duca, e-mail: primărie@comuna Viișoara.ro) și se va tipări un catalog al acestuia, completându-se în fiecare an.

Adresa poștală a destinatarului este: Ioan Roman, primar, comuna Viișoara, județul Cluj.

Credem că nici în județul nostru, nici în celelalte județe cu filiale ale U.S.R., n-a mai fost înființat, într-o bibliotecă din mediul rural, un astfel de fond care să susțină și va patroneze manifestări cultural-artistice prin fondatorii săi.

Irina Petraș
Președintă a Filialei Cluj a U.S.R.