Ministerul Apărării Naționale continuă campania de recrutare pentru soldați-gradați profesioniști. Înscrierile se fac până în 3 iunie.

Peste 3.800 de posturi sunt încă vacante, în seria a doua a campaniei de recrutare și selecție, în 32 județe din țară și în municipiul București, a anunțat MApN.

În județul Cluj sunt disponibile 81 de locuri, potrivit Centrul Militar Zonal Cluj.

Procesul de recrutare și selecție se desfășoară după următorul calendar:

 • înscrierea candidaților: 7 mai – 3 iunie 2024, la sediul unităților militare din județul Cluj, respectiv la Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Cluj;
 • selecția candidaților: 13 mai – 7 iunie 2024
 • examinarea medicală (în cadrul unităților sanitare militare): 20 mai – 14 iunie 2024
 • termen final de întocmire a dosarelor de candidat: 2 iulie 2024.

Informații referitoare la oferta profesională, condițiile de recrutare, selecție și repartiție pot fi obținute de la unitățile militare pentru care candidații optează sau de la biroul informare recrutare din centrele militare de pe raza localității de domiciliu.

Care sunt condițiile pentru candidați:

Condiţiile şi criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii ce optează pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în activitate sunt următoarele:

 • Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin șase luni (la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare.
 • Să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei.
 • Să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate.
 • Să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare.
 • Să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare.
 • Să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea la programul de instruire va renunţa la această calitate.
 • Pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate.
 • Și exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Mai mult de jumătate dintre candidații prezenți la prima etapă de recrutare a soldaților din acest an au fost respinși după proba fizică.

NapocaNews