Distribuie articolul
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus duminică, la finalul slujbei de sfințire a Bisericii Zlătari din Capitală, că „dreapta credință și rugăciunea mențin unitatea Bisericii, Iisus nu doar a vorbit despre unitatea Bisericii, ci S-a și rugat pentru ea”, scrie Basilica.ro.

Continuând explicația, Preafericirea Sa a reliefat faptul că „unitatea Bisericii nu poate fi menținută doar prin învățătura de credință, ci și prin rugăciune pentru unitate, deoarece din cauza păcatului, Biserica este permanent în primejdii de schismă sau de dezbinare”.

„Păcatul însuși este dezbinare, ruperea comuniunii omului cu Dumnezeu”.

Comuniune de iubire veșnică

Sinodul I Ecumenic avea același scop, de a lămuri abaterile apărute din cauza ereziei lui Arie, potrivit căreia Fiul și Duhul Sfânt sunt făpturi create ale lui Dumnezeu și prin urmare Dumnezeu adevărat este doar Dumnezeu Tatăl.

„Această gândire este un foarte simplistă, că dacă Dumnezeu este unul, trebuie să fie unul singur, deci să fie o singurătate veșnică”, a explicat Patriarhul României.

De cealaltă parte, „credința creștină arată că Dumnezeu cel Unul nu este singur, o singurătate veșnică, ci o comuniune de iubire veșnică. Dumnezeul Tatăl este Tatăl unui Fiu veșnic, despre care evreii nu auziseră”.

Dobândirea vieții veșnice și unirea omului cu Dumnezeu

„De aceea, părinții de la Sinodul I Ecumenic au subliniat că Iisus Hristos este Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, cel de o ființă cu Tatăl, adică este Dumnezeu”.

Altfel, a continuat Patriarhul Daniel, „mântuirea nu are sens, nu se poate realiza, pentru că unirea pentru dobândirea vieții veșnice este unirea omului cu Dumnezeu cel veșnic viu. Dacă Iisus Hristos este o făptură care a apărut în timp și nu este Dumnezeu veșnic ca și Tatăl, atunci se pierde mântuirea”.

„Părinții de la Niceea au arătat legătura dintre mărturisirea dumnezeirii lui Hristos și posibilitatea mântuirii. Dacă nu este Dumnezeu adevărat, nu ne poate mântuim nu ne poate îndumnezei, nu ne poate dărui viața veșnică pentru că nu are din veșnicie în Sine această viața veșnică”.

Vorbind despre natura și influențele ereziei lui Arie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că acesta a fost influențat semnificativ de filosofia greacă, care considera că ființa divină este una și indivizibilă, prin care Dumnezeu era unul ca singurătate veșnică și „de tip matematic”.

În contrast, „Taina Sfintei Treimi este tocmai aceasta, că Dumnezeul Treime al creștinilor este Dumnezeu iubire, un Dumnezeu singurătate veșnică nu se poate iubi pe Sine veșnic, decât sub formă egoistă”, a continuat Preafericirea Sa.

„Aceasta este Taina Bisericii, pentru că nu este o simplă organizație omenească, ci este viața Lui Hristos din Sfânta Treime extinsă în umanitate. De aceea noi ne botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh și așteptăm ca la Învierea cea de Obște să intrăm în bucuria, pacea și iubirea Împărăției Preasfintei Treimii”, a adăugat Patriarhul Daniel.

NapocaNews