Numeroşi clujeni au preferat să petreacă mini-vacanţa de 1 Mai îmbinând plăcutul cu ştiinţa geologiei. Ei au vizitat celebra Grădina Zmeilor de lângă satul Chechiş din judeţul Sălaj, care a fost amenajată recent cu fonduri europene şi vin turişti special din Bucureşti, Ungaria sau Austria. Grădina Zmeilor este o formaţiune geologică specială în mijlocul unei pitoreşti păduri de stejari.

După vizitarea arei protejate clujenii au încins o petrecere cu mici, bere şi pălincă.

Grădina Zmeilor (monument al naturii) este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic și peisagistic), situată în județul Sălaj, pe teritoriul administrativ al comunei Bălan.

Aria naturală protejată se află în partea central-estică a județului Sălaj, la 10 km. distanță față de orașul Jibou, în bazinul Almașului, pe teritoriul vestic al satului Gâlgău Almașului, în imediata apropiere de drumul național DN1H.

Rezervația naturală Grădina Zmeilor a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate) și se întinde pe o suprafață de 3 hectare.

Aria protejată reprezintă o zonă naturală din Podișul Someșan, ce cuprinde un ansamblu neregulat de stânci (Fata Cătanii, Zmeul și Zmeoaica, Moșu, Călugării, Căpitanul, Acul Cleopatrei, Soldații, Eva, Dorobanțul, Degețelul, Sfinxul), cu forme bizare (turnuri, ciuperci, ace, abrupturi stâncoase), dispuse la baza dealului „Dumbrava”.

Formațiunile geologice (atribuite perioadei holocenului) alcătuite din gresii (de culoare cenușiu-gălbuie) cu intercalații de microconglomerate, s-au format prin acțiunile repetate ale aerului (îngheț-dezgheț, vânt, temperatură), apei (spălare, șiroire) și a proceselor gravitaționale (prăbușiri, surpări) desfășurate de-a lungul timpului.

NapocaNews