La sediul Uniunii Scriitorilor din Cluj-Napoca, poeta şi prozatoarea Doina Cetea a lansat o povestire despre „Voievodul Gelu”. Cartea a văzut lumina tiparului la Editura Şcoala Ardeleană/Eikon. Despre povestirea Doinei Cetea a vorbit acad. Ioan Aurel Pop, rectorul UBB, care a subliniat importanţa cărţilor pentru copii şi adolescenţi în formarea unei conştiinţe istorice prin literatură. Acad. Ioan Aurel Pop a evidenţiat acribia autoarei, care a folosit pentru scrierea sa izvoare istorice şi a făcut un excurs ştiinţific şi lingvistic privind compatibilitatea antroponimului Gelou cu cel toponimic de Gilău. Se pare că numele valahului Gelu era de fapt Gelău sau Julău.


Istoricul Ovidiu Pecican a concluzionat importanţa povestirilor istorice în regăsirea identităţii şi rădăcinilor naţionale într-o lume tot mai globalizată şi a apreciat că autoarea nu a transformat povestirea morţii tragice a lui Gelu într-o melodramă. Tineretul reţine de la şcoală poemul lui Coşbuc despre „Moartea lui Gelu”, nu tratatele medievistice despre primul voievod român din cronici.

La eveniment au participat personalităţi clujene ca Irina Petraş, Ion Mureşan, Constantin Cubleşan, Ioan Bolovan, I. Azap, Marcel Mureşanu sau Viorel Cacoveanu.

Ionuţ Ţene