Guvernul intenţionează să reducă cota standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, iar cota de TVA pentru carne, peşte, legume şi fructe urmează să fie diminuată de la 24% în prezent la 9%. În 2017 urmează reducerea CAS pentru angajat şi angajator, iar în 2019 se va ajusta cota unică de la 16% la 14%.

Principalele măsuri anunţate după şedinţa de Guvern:

TVA

Reducerea cotei standard pentru toate bunurile şi serviciile de la 24% în prezent la 20% începând cu 1 ianuarie 2016;
Reducerea cotei de TVA pentru carne, peşte, legume şi fructe de la 24% în prezent la 9% începând cu 1 ianuarie 2016;
Introducerea taxării inverse pentru livrarea de clădiri, părţi de clădire şi terenuri de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare,începând cu 1 ianuarie 2016;
Reducerea cotei TVA de la 20% la 18% începând cu 1 ianuarie 2018

CAS

Introducerea plafonului maxim de 5 salarii medii brute pentru baza lunară de calcul a CAS şi CASS de la 1 ianuarie 2016
Eliminarea deducerii CASS de la calculul impozitului pe venit de la 1 ianuarie 2016
Introducerea obligaţiei de plată a CAS şi CASS pentru toate persoanele fizice care realizează venituri
Majorarea sumei neimpozabile lunare avute în vedere la stabilirea impozitului pe venitul din pensii începând cu 1 ianuarie 2016
Reducerea contributiei de asigurări sociale la angajat de la 10,5% la 7,5% de la 1 ianuarie 2017
Reducerea contributiei de asigurări sociale la angajator de la 15,8% la 13,5% de la 1 ianuarie 2017

Impozitarea microîntreprinderilor

Propuneri de modificări legislative:

1.

Stabilirea unei cote de impozitare diferenţiate, în funcţie de numărul de salariaţi, după cum urmează:
a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv;

b) 3% pentru microîntreprinderile care au un salariat;

c) 3% Ă 1530*) lei trimestrial, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi;

d) 3%**) pentru microîntreprinderile care nu se încadrează în prevederile lit.a) sau lit.b), si care se află într-una din următoarele situaţii înscrise în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoresti competente, după caz: (i) dizolvare urmată de lichidare; (ii) inactivitate temporară; (iii) nedesfăsurarea de activităţi.

2. Modificarea pragurilor

a) 75.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2017

b) 85.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2018;

c) 100.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor începând cu anul 2019.

Impozit pe dividende

Eliminarea impozitului pe dividende începând cu 1 ianuarie 2016.

Cota unică

Reducerea cotei de impozit pe profit de la 16% în prezent la 14% începând cu 1 ianuarie 2019
Reducerea cotei de impozit pe venit de la 16% în prezent la 14% începând cu 1 ianuarie 2019
Reducerea cotei de impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi de la 16% în prezent la 14% începând cu 1 ianuarie 2019.

​Accize

# Diminuarea nivelului accizelor la principalele produse energetice (motorină, benzina fără plumb şi benzina cu plumb), astfel:

Scaderea cu 20% a accizei la motorina ( de la 1897,08 lei / 1000 litri la 1518,04 lei / 1000 litri);
Scaderea cu 18,62% a accizei la benzina fara plumb ( de la 2035,40 lei / 1000 litri la 1656,36 lei / 1000 litri);
Scaderea cu 16,28% a accizei la benzina cu plumb ( de la 2327,27 lei / 1000 litri la 1948,23 lei / 1000 litri)
# Reasezarea nivelurilor accizelor pentru alcool şi băuturile alcoolice.

Scaderea cu 15,38% a accizelor pentru bere ( de la 3,9 lei / hl / 1 grad Plato la 3,3 lei / hl / 1grad Plato)
Scaderea cu 70% a accizelor la vinuri spumoase ( de la 161,33 lei / hl produs la 47,38 lei / hl produs) si cu 77,7% pentru bauturi fermentate spumoase (de la 213,21 lei / hl produs la 47,38 lei / hl produs)
Scaderea cu 30% a accizelor pentru alcool etilic (de la 4738,01 lei / hl alcool pur la 3306,98 lei / hl alcool pur)
Eliminarea din sfera de impozitare atât a titeiului din productia internă cât si a produselor care în prezent se regăsesc la Capitolul II „Alte produse accizabile”: cafea, bijuterii, confectii din blănuri, autoturisme etc.
Impozitul pe construcţii

Eliminare a impozitului pe construcţii începând cu 1 ianuarie 2016.