Distribuie articolul

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a judeţului Cluj, entitate subordonată Consiliului Judeţean Cluj, a făcut obiectul unei proceduri de supraveghere a achizițiilor publice. Controlul nu a identificat nicio neregulă.

Procedura de supraveghere a fost efectuată de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP), singura autoritate specializată în verificarea achizițiilor publice, și a avut ca obiect verificarea legalității modului de atribuire a cinci contracte având ca obiect „Servicii de deszăpezire a drumurilor județene din județul Cluj – 5 loturi”, atribuite prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în data de 28 octombrie 2014.

Din Comunicarea privind încetarea procedurii de supraveghere și Raportul de control anexat, echipa de control a Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) a constatat, din analiza documentelor puse la dispoziție de către RAADPP Cluj, că achizițiile publice și modul de atribuire a contractelor având ca obiect „Servicii de deszăpezire a drumurilor județene din județul Cluj – 5 loturi” s-au făcut conform legii.
Echipa de control a ANRMAP a constatat că propunerile financiare, atât cele inițiale, cât și cele negociate, nu au depășit valoarea estimată în asemenea măsură pentru ca oferta să fie considerată inacceptabilă conform prevederilor legale prevăzute în art. 36 alin. 1 lit. e din HG nr. 925/2006.
Totodată, în ceea ce privește motivele prezentate de RAADPP Cluj în scopul justificării alegerii procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, echipa de control a ANRMAP a constatat că au fost îndeplinite circumstanțele prevăzute la art. 122 lit. c din OUG nr. 34/2006.

Astfel, ANRMAP aduce la cunoștința RAADPP Cluj că procedura de supraveghere a achizițiilor publice începută prin comunicarea nr. 109/5090/3/05.05.2015 a încetat.