Horea a frânt roata pe dealul furcilor
Fiecare picătură de sânge este sfințit de lemnul Golgotei
Fiecare așchie din trupul lui Horea se găsește în stejarii acestui pământ
Iar fiecare strop fierbe setea dreptății
Trupul lui macină cele mai bune mori de pe Arieș
Unde se face cea mai bună pâine
pe care moșii noștri o duc prescură la altare
Acolo este țara mea de piatră și cremene
Unde Horea este nume de doină
Unde copiii îl beau și-L mânâncă
Pentru că Horea a fost vestea și suferința Lui dusă aproape
La acest neam însetat de libertate și cer
care în fiecare dimineață ridică în genunchi închinarea la icoană
Și din ochii lui izvorăște mir curat și o stea călătoare

Ionuț Țene