Primăria a lansat licitaţia publică privind proriectarea si executiea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea Parcului Farmec” din Municipiul Cluj-Napoca, conform descrierilor din caietul de sarcini si a documentatiei aferente. Valoarea total estimata este de 1.930.368,37 lei, fara T.V.A., din care: servicii de proiectare si asistenta tehnica 130.318,01 lei, fara T.V.A., executia lucrarilor si organizare de santier 1.800.050,36 lei, fara T.V.A. Durata de realizare a contractului este de 12 luni din care: 2 luni pentru serviciile de proiectare si 10 luni pentru executia lucrarilor.

În parc se vor realiza sectoare de odihnă pasivă, sectoare pentru mișcare, loc de joacă pentru copii, zone verzi de recreere, mobilier urban nou și se va păstra biodiversitatea Canalului Morii. Vegetația existentă degradată va fi înlocuită și vor fi plantați noi arbori și arbuști. Aleile pietonale, fântâna și sistemul de iluminat vor fi modernizate, vor apărea un grup sanitar modern, cișmele ornamentale, rastel de biciclete și amenajări în jurul apei.

NapocaNews