Asociația Scolilor Particulare din Romania, reprezentată în instanța din Cluj-Napoca prin Giurgea, Ghidra & Asociații, a depus cererea de anulare a Hotărârii CJSU de trecere în scenariul trei a tuturor unităților de învățământ din Cluj-Napoca.

Asociația Școlilor Particulare în temeiul prevederilor art. 15 al. 4 din Legea 136/2020 a solicitat judecarea de urgență a procesului de anulare parțială a Hotărârii nr.79/04.11.2020 a Comitetului pentru Situații de Urgență Cluj, anularea articolului care prevede suspendarea activităților didactice față în față în unitățile de învățământ. Curtea de Apel Cluj a stabilit termenul de judecată (nr.696/33/2020) pentru data de 11 noiembrie 2020.

Motivele pentru care ASP cere anularea deciziei Comitetelor pentru Situații de Urgență care privesc unitățile de învățământ:

  1. Hotărârea prin care s-a dispus suspendarea cursurilor față în față în unitățile de învățământ este NELEGALĂ. Motivarea trebuie să fie adecvată actului emis și nu conţine nicio referire la o minimă bază factuală care să susţină măsurile adoptate, cu excepția invocării unui unic argument strict tehnic, al ratei de infectare de 3/1000 de locuitori. Motivarea unei decizii administrative nu poate fi limitată la considerente legate de competența emitentului ori la temeiul de drept al acesteia, ci trebuie să conțină și elementele de fapt care să permită destinatarilor să cunoască și să evalueze temeiurile deciziei.
  2. Hotărârea prin care s-a dispus suspendarea cursurilor față în față în unitățile de învățământ RESTRICȚIONEAZĂ ACCESUL LA EDUCAȚIE al elevilor și preșcolarilor, drept garantat de Constituție. Într-o societate democratică, restrângerea poate fi dispusă numai dacă este absolut necesară și justificată. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.
  3. Hotărârea prin care s-a dispus suspendarea cursurilor față în față în toate unitățile de învățământ este DISPROPORȚIONATĂ. Măsurile adoptate de instituții ale Comunității nu trebuie depășească limitele a ceea ce este adecvat și necesar pentru a răspunde obiectivelor urmărite de legislația în cauză, iar acolo unde există posibilitatea de a opta între mai multe măsuri adecvate scopului vizat, alegerea trebuie să se îndrepte către cea mai puțin oneroasă/cea mai puțin restrictivă, iar dezavantajele cauzate nu trebuie să fie disproporționate cu scopul urmărit.

„În ciuda faptului că situația epidemiologică s-a agravat în toată Europa din cauza pandemiei de Covid-19, în state importante ale U.E., şcolile și grădinițele au rămas deschise chiar dacă s-au impus restricții dure pentru alte sectoare sociale și economice”, transmite președintele ASP, Christian Comșa.

NapocaNews