ce morți răsunătoare vom avea
că și-nvierea ne-o vom sfărâma

iar moartea ne va fi atât de vie
că nimeni nu mai vrea ca să Învie

pe pulberea de stele vom pluti
și-n arșița neantului ne vom topi

cum se desfiră fulgerul în ploi
ne-om desfira și noi în lumea de Apoi

laurian stănchescu

poem pribeag din lumea de apoi…