Distribuie articolul

În Evanghelia lui Matei avem cea mai frumoasă și zguduitoare mărturie a Învierii lui Iisus. De frica iudeilor, apostolii stăteau ascunși în case cu zăvoarele trase. Apostolul Petru se lepădase de Iisus de trei ori ”până a cântat cocoșul”. Răstignirea lui Iisus a zguduit credința apostolilor și ucenicilor Mântuitorului. Frica pusese stăpânire pe apostolii și ucenicii lui Iisus și, totuși, femeile mironosițe au fost cele mai curajoase.De cele mai multe ori avem în istorie exemple de femei curajoase și demne, neînfricate. Femeile mironosițe nu s-au speriat de Pillat din Pont, de străjerii romani, de cărturari și farisei și nici de ostașii lui Irod, ele au mers să împlinească tradiția ca să spele cu mir trupul mortului, dar având în inimă și speranța profeției lui Iisus că El va Învia a treia zi. În Evenghelia lui Matei (28) ni se spune că în zori Maria Magdalena a venit cu ”cealaltă Marie” la mormânt, unele evanghelii vorbesc chiar că în timpul nopții. ”După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi a săptămânii (Duminică), au venit Maria Magdalena şi cealaltă Marie, ca să vadă mormântul. Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi. Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis; veniţi de vedeţi locul unde a zăcut. Şi degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi şi iată va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată v-am spus vouă.Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei, ca să meargă în Galileea, şi acolo Mă vor vedea.”

De ce a venit ”cealaltă Marie” la mormânt ne-o spune Iisus în pilda evanghelică a lui Luca (10:38-42). ”Pe când era pe drum, cu ucenicii Săi, Iisus a intrat într-un sat. Şi o femeie, numită Marta, L-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a aşezat jos la picioarele Domnului şi asculta cuvintele Lui. Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El şi I-a zis: „Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i, dar, să-mi ajute.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.” Deci doar ”celaltă Marie” a ales să fie mironosiță, alături de Maria Magdalena pentru că Iisus a spus-o ”şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.” Maria a ales de fapt, partea spirituală a vieții față de Marta și a înțeles mesajul hristic că spiritul primează față de materie, lucru neînțeles de sora ei cu toată truda sa făcută cu bună credință. Calea vederii lui Iisus este spirituală, nu materială. Cei ce ”văd” sunt acei care au ales calea spirituală, acei ”văzători cu duhul”. Noi vedem doar dacă trăim numai în spirit. Iuda a plâns de ciudă atunci când femeia a spălat cu părul ei, folosind mirul cel scump, picioarele lui Iisus. (Evanghelia lui Ioan 12, 3) ”Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului.” Materialismul și viziunea pecuniară a vieții este începutul căderii și a orbirii sufletești, care l-a dus pe Iuda la trădare și sinucidere. Partea spirituală a vieții a făcut alegerea dintre surorile Marta și Maria, ca ”cealaltă Marie” să fie cu Maria Magdelena la momentul veștii bune, să vadă mormântului gol și să fie martoră a Învierii lui Hristos. Mironosițele au fost alese de Hristos să fie primele martore ale Învierii. pentru că ele au ales drumul duhovnicesc al vieții.

Ionuț Țene