Patriarhia Română și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova au semnat un protocol de cooperare. Acesta vizează în principal construirea și renovarea bisericilor din Mitropolia Basarabiei, dar și a muzeelor și bibliotecilor comunităților românești de dincolo de râul Prut.

Secretarul de stat Adrian Dupu a fost primit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cu această ocazie, s-a semnat împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh un Protocol de cooperare între Patriarhia Română și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. La eveniment a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei.

„Astăzi, 13 iulie 2023, a fost semnat un Protocol de cooperare între Patriarhia Română și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, instituții reprezentate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Domnul Secretar de Stat Adrian Dupu. La eveniment a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei.

Preocupată permanent de importanţa dezvoltării conştiinţei identitare şi de consolidarea legăturilor cu românii din Republica Moldova, Patriarhia Română, prin unităţile sale de cult din stânga Prutului, organizate în eparhii, se îngrijeşte de întărirea identităţii spirituale, culturale şi naţionale a românilor basarabeni.

Biserica Ortodoxă Română, ca o mamă spirituală care nu își abandonează niciodată fiii, prin vrednicii ierarhi și preoți din cele trei eparhii basarabene, a purtat grijă întotdeauna de credincioşii săi din Republica Moldova, atât prin rugăciunile sale, cât și prin sprijinirea activităților concrete edilitare, pastorale, social-filantropice și cultural-educaționale din Mitropolia Basarabiei.

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova contribuie la realizarea politicii statului român vizând consolidarea comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie care stă la baza relației României cu Republica Moldova și acționează pentru întărirea legăturilor și pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a cetățenilor din Republica Moldova.

În acest sens, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova sprijină activitatea comunităților românești din Republica Moldova şi acordă acestora finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii, transparenţei şi tratamentului egal.

Toate aceste considerente au făcut ca, prin prezentul Protocol de cooperare, părţile să îşi afirme intenţia şi dorinţa comună de a identifica demersurile necesare pentru sprijinirea comunităţilor ortodoxe româneşti din Republica Moldova, obiectivul principal fiind coordonarea eforturilor celor două instituții, în vederea utilizării expertizei și competențelor specifice pentru derularea de proiecte și acțiuni comune, care să conducă la întărirea identității spirituale și culturale a românilor basarabeni”, transmite Patriarhia Română.

Cele mai importante puncte ale protocolului de cooperare semnat între Patriarhia Română și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova:

  1. Construcția, reparația, conservarea și dotarea bisericilor din Republica Moldova, aflate în jurisdicția Mitropoliei Basarabiei;
  2. Renovarea și întreținerea de muzee, case memoriale, monumente istorice, cimitire și altele asemenea, protejarea și revitalizarea tradițiilor și obiceiurilor românești;
  3. Proiecte educaționale pentru comunitățile ortodoxe românești din Republica Moldova;
  4. Construcția, renovarea, întreținerea și dotarea bibliotecilor comunităților ortodoxe românești din Republica Moldova;
  5. Susținerea manifestărilor culturale destinate comunităților ortodoxe românești din Republica Moldova;
  6. Părțile vor depune toate eforturile pentru consolidarea rolului educațional, spiritual și identitar al parohiilor și mănăstirilor ortodoxe aflate în jurisdicția Mitropoliei Basarabiei;
  7. Părțile vor efectua demersuri comune pentru susținerea proiectelor promovate de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, inclusiv prin punerea la dispoziție, în măsura posibilităților, a spațiilor folosite de parohiile Mitropoliei Basarabiei;
  8. Părțile vor efectua demersuri comune pentru desfășurarea, în cadrul proiectului „Școala de Duminică” a orelor de religie, având drept scop familiarizarea copiilor cu credință ortodoxă, cu legatura dintre poporul român și creștinism și cu respectarea libertății religioase.

NapocaNews