Executivul a aprobat săptămâna aceasta proiectul de lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, care implementează în legislaţia naţională prevederile legale existente în domeniu la nivelul UE, doar privind libera circulaţie a persoanelor.

Potrivit proiectului, certificatul de căsătorie dintre persoane de acelaşi sex încheiat într-un stat membru al UE va fi recunoscut în România, privind dreptul de şedere.

Asociaţia ACCEPT, care apără drepturile minorităţilor sexuale, a transmis că efortul guvernului este modic şi nu face decât să crească gradul de discriminare cu care se confruntă comunitatea LGBT, potrivit Știrile TVR.

Guvernul a adoptat proiectul în urma unei decizii mai vechi a Curţii de Justiţie a Uniunii. Actul va fi trimis Parlamentului. Dacă va trece de vot în forma propusă de executiv, nu va însemna şi legalizarea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex.

Ce prevede proiectul

„Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) s-a pronunţat, în cauza C-673/16, ca urmare a sesizării acesteia de către instanţa română de contencios constituţional, reţinând următoarele: ”1) Într-o situaţie în care un cetăţean al Uniunii a făcut uz de libertatea sa de circulaţie deplasându se şi locuind efectiv, în conformitate cu condiţiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE, într-un alt stat membru decât cel a cărui cetăţenie o deţine şi a întemeiat sau a consolidat cu această ocazie o viaţă de familie cu un resortisant al unui stat terţ, de acelaşi sex, de care este legat printr o căsătorie legal încheiată în statul membru gazdă, articolul 21 alineatul (1) al TFUE trebuie să fie interpretat în sensul că se opune ca autorităţile competente ale statului membru a cărui cetăţenie o deţine cetăţeanul Uniunii să refuze acordarea unui drept de şedere pe teritoriul acestui stat membru resortisantului menţionat, pentru motivul că dreptul statului membru menţionat nu prevede căsătoria între persoane de acelaşi sex”, arată expunerea de motive a proiectului de lege aprobat de către Executiv.

Conform expunerii de motive, articolul 21 alineatul (1) al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) „trebuie interpretat în sensul că, în împrejurări precum cele în discuţie în litigiul principal, resortisantul unui stat terţ, de acelaşi sex ca cetăţeanul Uniunii, a cărui căsătorie cu acesta din urmă a fost încheiată într un stat membru conform dreptului acestui stat, dispune de un drept de şedere pe o perioadă mai mare de trei luni pe teritoriul statului membru a cărui cetăţenie o deţine cetăţeanul Uniunii. Acest drept de şedere derivat nu poate fi supus unor condiţii mai stricte decât cele prevăzute la articolul 7 din Directiva 2004/38/CE”.

De asemenea, sursa citată aminteşte faptul că judecătorii CCR au admis o excepţie de neconstituţionalitate la o prevedere din Codul civil şi a constatat că ea este constituţională în măsura în care permite acordarea dreptului de şedere în România, în condiţiile stipulate de dreptul european care spune că au acest drept de şedere soţii din căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex, căsătorii încheiate într-un stat membru al UE.

„Examinând inclusiv hotărârea CJUE amintită anterior, Curtea Constituţională a României a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin.(2) şi (4) din Codul civil, constatându-se că acestea sunt constituţionale în măsura în care permit acordarea dreptului de şedere pe teritoriul statului român, în condiţiile stipulate de dreptul european, soţilor – cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi/sau cetăţeni ai statelor terţe – din căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex, încheiate sau contractate într-un stat membru al Uniunii Europene”, mai este precizat în expunerea de motive a proiectului de lege.

Pe 11 iulie, Ministerul de Interne preciza, într-un comunicat de presă, că „implementarea acestor prevederi este o condiţie obligatorie pentru România, ca urmare a hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din data de 5 iunie 2018 în cauza C-673/16, iar nerespectarea ei face posibilă declanşarea unei proceduri de infringement care se poate finaliza cu condamnarea României de către instanţa de contencios european”.

Reprezentanţii MAI au mai transmis atunci că „o eventuală condamnare are implicaţii financiare semnificative pentru statul român”.

În prezent, sancţiunile pecuniare care pot fi propuse în cazul României, în proceduri de infringement, sunt penalităţi între 1.830 şi 109.800 euro pe fiecare zi de întârziere, precum şi o sumă forfetară minimă de 1.708.000 euro.

Ministerul Afacerilor Interne mai spunea că potrivit „prevederilor actului normativ, persoanele care nu au cetăţenia română, căsătorite pe teritoriul altui stat al Uniunii Europene cu un cetăţean român de acelaşi sex, pot solicita, dacă este cazul, viză pentru intrarea în România, respectiv drept de şedere pe teritoriul ţării noastre, în condiţiile legii, având ca motiv continuarea vieţii de familie alături de cetăţeanul român”.

Recent, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, a declarat, că Uniunea Europeană nu poate impune statelor membre recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex.

NapocaNews