Suntem o echipă organizată în jurul profesorului Teodor Cârnaț care își propune să modifice profilulul orașului și statutul său ca un important centru de lângă Marea Neagră.


Suntem o echipă de profesioniști, competenți, inteligenți care spune că orașul central, metropola, trebuie să vibreze de evenimente și speranțe. Cum îl regăsim acum? Să fim sinceri și să nu ne amăgim că am devenit străini unul față de altul (deseori nici nu cunoaștem care ne sunt vecinii de bloc sau de stradă, iar orașul este marea familie – iar în familie toți sunt egali, respectați, iubiți și protejați, inclusiv toți mebrii familiei cunosc succesele și eșecurile și contribuie la rezolvarea acestora prin dezvoltare spirituală, economică, organizatorică). În calitate de primar ne gândim:

1) cum ne protejăm copii care sunt viitorul Chișinăului atunci când pleacă și revin acasă de la gradinițe, școli, universități centre de agrement, etc. Aceasta este preocuparea zilnică a primarului Chișinăului: să avem trotuare, drumuri, grădinițe, școli, universități – securizate prin rețea (așa-numit – buton de panică) și aproape zonelor rezidențiale.
2) În scopul soluționării problemei demografice, vom:
a) scuti familiile numeroase de achitarea impozitului unic;
b) acorda asistență financiară, psihologică și medicală familiilor care sunt în dificultatea de a naște și proteja copii;
c) crea fondul municipal de sprijin a copiilor, inclusiv a maturilor care au avut reacții adverse în rezultatul administării dozelor oricărui tip de vaccin, fiindcă în prezent vaccinarea este obligatorie, iar unii părinți care evită să-și vaccineze copii din circumstanțe obiective.
3) conlucrarea în parteneriat strategic dintre APL și APC, în folosul omului privind obținerea unor servicii publice calitative conform standardelor europene.
Prezentul manifest este elaborate ținând cont de 5 poli de putere(oligopoli):

Politico-miltară:

Ne vom orienta spre o gestionare a resurselor umane, financiare, logistice care vin să asigure calitatea unei guvernări și administrații aferente conceptului modern.
Ne propunem să reevaluăm instituțiile municipale din orice domeniu care să răspundă imperativelor actuale și a logicii organizaționale ale societății.
Ne propunem să oferim expertiză de organizare a centrelor de formare a viitorilor funcționari municipali, lifturile sociale trebuie să fie încurajate din inteligențe, nicidecum din zona corupției. Crearea de parteneriate cu orașele care văd în Chișinău un oraș în care se poate investi capital uman și financiar.
Transparentizarea totală al actului decisional din sfera administrației locale.
Digitalizarea tuturor actelor a persoanelor din Chișinău.
Securizarea datelor personale.
Corupției -toleranță zero.
PUZ/PUG-ul să fie relevat avante ca simplii cetățeni să aibă posibilitatea să se pronunțe.
Pentru siguranța membrilor marii familii Chișinău, vom opta pentru:
1) o poliție funcțională și eficientă;
2) strămutarea unităților militare din raza mun. Chișinău, în afara hotarelor municipiului/ metropolei.

Economico-financiară:

Tolernață zero pentru corupție.
Elaboarea unui instrument transparentizat care să fie vizibile acordarea de resurse financiare ale orașului.
Crearea unui ghid și centru de evaluare pentru acordarea de resurse financiare agenților comericiali și oamenilor simpli.
Crearea unui Centrul de informare a mun. Chișinău care va viza aspectele predecizionale și postdecizionale care vor avea impact asupra gestionării mijloacelor economico-financiare.
Cooperarea Centrului de digitalizare cu cel informational bazat pe PUG privind eventualele/posibilități de atragere a investitorilor.
Promovarea unui singur impozit la nivel de municipalitate.

Cultural- religioasă:

O atenție sporită se va apleca pe uniunile de artă și cultură și un dialog favorabil dintre administrație și societățile care formatează cultura strategică a orașului.
Toate monumentele vechii societăți sovietice se cer trecute pe o Alee a suferinței în centrul Chișinăului care să reflecte și tragedia cetățenilor.
Cultura și religia va juca un rol important în arhitectura orașului, ecumenismul va fi prioritar, unde fiecare religie va fi egală în exprimare și binevenită.
Imobile din Patrimoniul istoric -cultural recuperate, care a fost înstrăinat abuziv.

Educativ-Media:

Chișinăul este un centru academic în care se regăsesc cele mai multe instituții de învățământ preșcolar, școlar, universitar și post universitar.
În acest context, propunem crearea Târgului educational și Centrului ștințific municipal la care vor participa majoritatea universităților, centrelor culturale, instituțiilor de cercetare academice afiliate la alte state.

Mass-media rămâne un fenomen care merită să fie sprijinită, prin proiecte locale dar și internaționale. I se va acorda o atenție sporită și va fi formatorul de opinie a orașului, Vor fi organizate zilele culturii orașului în afara hotarelor țării și va fi chemată să expună opiniile urbei și să fie omniprezentă, ca o vitrină a orașului nou.

Ecologică:

Ecologia rămâne o chestiune importantă. Cu această ocazie, propunem crearea unei rezervații speciale în proximitatea metropolei. Programul „capitala verde” trebuie continuat.
În context, ne propunem să inaugurăm Consiliul Civic Local Chișinău, unde va exista o discuție serioasă și de principiu între administrație și societate civilă.

Carte de vizită – Teodor Cârnaț: născut la data de 26.02.1972, Holercani, Dubăsari, jurist și economist, profesor universitar, doctor habilitat în în drept, cercetător științific-autor a 13 cărți, avocat, specialist în domeniul drepturilor omului, ex-consilier municipal, căsători, tata a 10 copii.