Marți, 17 octombrie 2023, începând cu ora 10:00, în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a avut loc prezentarea noilor manuale ale disciplinelor de Teologie, nivel de studiu universitar, apărute în Editura Basilica a Patriarhiei Române.

Proiectul a fost demarat în urmă cu câțiva ani, din inițiativa PF Părinte Patriarh Daniel și constă în redactarea de manuale pentru diferite discipline din domeniul studiilor teologice. Întâlnirea de la Cluj a fost deschisă de un scurt cuvânt al decanului, Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil Cristian Tia, după care coordonatorul proiectului, Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Ioniță, consilier patriarhal, a făcut o prezentare sintetică, dar complexă în același timp, a principiilor de care s-a ținut seama în demersul alcătuirii lucrărilor prezentate. Au fost prezentate manualele la care au avut o contribuție majoră cadrele didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, respectiv: Istorie Bisericească Universală, Introducere în Vechiul Testament, Studiul Noului Testament, Teologie Dogmatică, Misiologie și Omiletică.

În acest context au luat cuvântul câțiva dintre coordonatorii manualelor sau ostenitorii acestora: Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Ioniță, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, Pr. Conf. Univ. Dr. Cristian-Sebastian Sonea. Vorbitorii au apreciat unanim utilitatea inițiativei PF Părinte Patriarh Daniel, rolul deosebit jucat de părintele profesor Viorel Ioniță în impulsionarea echipelor care lucrează la redactarea manualelor, precum și dorința autorilor de a oferi instrumente de lucru competitive pentru cei dornici să abordeze studiul sistematic al teologiei.

Menționăm că unele dintre manuale au fost gândite în mai multe volume, dintre care unele au apărut deja, iar altele sunt încă în lucru. După cum s-a arătat în cadrul întâlnirii, ele nu se adresează doar studenților facultăților de Teologie, ci tuturor celor interesați de acest domeniu, oferind un bogat material bibliografic-documentar, actualizat.

În încheierea întâlnirii s-a desfășurat o rundă de discuții și întrebări adresate de cei prezenți – cadre didactice și studenți – coordonatorilor volumelor prezentate. În special studenții au fost îndemnați să folosească la maxim aceste noi instrumente de lucru puse la dispoziția lor.

Sursa: Pr. Lect. Univ. Dr. Cosmin Cosmuța / Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Radioo Renașterea