În cartea Proverbelor, poziția 23:7 descoperim textul:”Omul devine ceea ce gândește în inima sa.“ Astfel se explică că omul devine literalmente ceea ce gândește , caracterul acestuia fiind suma totală a gândurilor acestuia.

Fiecare acțiune a omului derivă din gândurile ascunse ale acestuia. Această realitate este valabilă inclusiv pentru acțiunile așa zis “spontane “sau “ nepremeditate“, și cele comise în mod deliberat.

Orce activitate a omului este consecința gândirii, iar sentimentele, reacțiile sufletului, inclusiv bucuria și suferința sunt fructele gândurilor.Omul este ceea ce crede că este, în plan mintal. Dacă în mintea omului există gânduri rele, acesta suferă.Dacă gândurile sunt optimiste, sincere, optimiste, ele conduc inevitabil la bucurie.Creșterea umană este un fenomen natural, și nu o creație artificială precum roboții. Legea cauzei și efectului este absolută și operează în egală măsură în lumea invizibilă a gândurilor și în cea vizibilă a obiectelor materiale.Un caracter nobil și plăcut lui Dumnezeu nu se naște întâmplător și nu este consecința norocului și al întâmplării, ci rezultatul natural al unui efort continuu și al unei gândiri corecte..El este efectul nemijlocit al cultivării pe termen lung a gândurilor curate.  Un caracter animalic și ne educat, lipsit de bunele maniere este rezultatul cultivării continue a unor gânduri cu aceași natură, adică rele, invidioase, criminale.Omul își crează singur caracterul și viața, dar așa cum le creează, le și poate transforma la fel de ușor prin voință și conștiință, Omul  prin gândurile sale poate făuri uneltele prin care ne putem autodistruge, dar tot el poate crea la fel de bine instrumentele prin care poate construi un rai al bucuriei, puterii și al păcii interioare.

Dacă omul face alegerile cele bune și corecte și dacă orientează gândurile către ceea ce este bun , se poate înălța către Perfecțiunea Divină., Dar dacă orientăm gândurile către răul cel mai rău, cum o fac dictatorii, omul coboară la nivelul fiarelor. Între cele două capete ale vectorului  există variate tipuri de caractere umane.Exemplu astăziPapa Francisc este de partea binelui, Vladimir Putin este partea răului. Cu alte cuvinte, omul este stăpânul destinului, al lui și-al altora și propriul său creator.

Al.Florin Țene