Preafericitul Părinte Patriarh Daniel transmite o scrisoare irenică Patriarhului Ecumenic Bartolomeu și celorlalți întâistătători de Biserici Ortodoxe Autocefale, inclusiv Patriarhul Kirill al Moscovei și al Întregii Rusii, cu ocazia Nașterii Domnului. El le cere celorlalți omologi ”să arătăm iubire milostivă și solidaritate față de toți oamenii, dar mai ales faţă de cei care suferă din cauza războiului”.

București, Nașterea Domnului, 2023

„Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peştera Celui neapropiat aduce”

(Condacul Naşterii Domnului)

Sanctitatea/Preafericirea Voastră,

Taina Naşterii Domnului este taina iubirii milostive şi smerite a lui Dumnezeu pentru oameni. Pe cât a coborât Fiul Lui Dumnezeu la noi pe pământ, pe atât ne-a deschis nouă oamenilor drum ca să ne înălţăm la El, la viaţa cerească. De aceea, Întruparea Fiului lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om din iubire nesfârşită faţă de om, este temelia şi inima credinţei creştine.

Pentru Sfinţii Apostoli, contemplarea tainei Întrupării sau Înomenirii Fiului lui Dumnezeu este izvorul întregii teologii, al întregii vieţi spirituale şi al misiunii Bisericii în lume, precum spune Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiu Său Cel Unul Născut L‑a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16).

Suntem chemați, deci, să arătăm iubire milostivă și solidaritate față de toți oamenii, dar mai ales faţă de cei care suferă din cauza războiului. Totodată, să aducem bucuria sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos în casele de copii orfani, în căminele de bătrâni, la patul bolnavilor, dar şi acolo unde este multă tristeţe, singurătate şi depresie, în familiile sărace, îndoliate şi îndurerate. Oriunde putem săvârşi binele, să-l facem purtând, în suflet şi în fapte, bucuria îngerilor, a păstorilor şi a magilor veniţi la Betleem!

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Nașterii Domnului, Anului Nou 2024 și Botezului Domnului, vă adresăm doriri de sănătate și pace, bucurie și mult ajutor de la Dumnezeu, dimpreună cu salutarea tradițională: „La mulți ani!”.

Cu deosebită preţuire şi frăţească îmbrăţişare în Hristos Domnul,

† Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române